Daj sobie prawo

Administracja

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarny

Filia SAN w Tarnobrzegu

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 

akolodziejska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Administracja to kierunek dla ludzi, którzy swoją karierę zawodową wiążą z pełnieniem funkcji w strukturach szeroko rozumianej administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorstwach, instytucjach europejskich i międzynarodowych.

Treści programowe studiów oraz metody nauczania zostały opracowane zgodnie z najnowszymi standardami kształcenia. Studenci kierunku Administracja podczas studiów zdobywają kwalifikacje zawodowe, przygotowujące do wykonywania funkcji urzędniczych i menedżerskich. Dominujące znaczenie ma przygotowanie, zarówno konkurencyjnych jak i wrażliwych na problemy współczesnego świata i wartości ogólnoludzkie, a przede wszystkich na potrzeby społeczeństwa, odpowiedzialnych społecznie profesjonalistów, zdolnych sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki XXI wieku, a także wyzwaniom stawianym przed administracją, w tym administracją publiczną.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę Filii SAN w Bełchatowie

Kariera

Absolwent kierunku, posiadający kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego, jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej

w organach podatkowych

w działach administracyjnych sądów, prokuratury

w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych

w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

w kancelariach prawnych

Ogromną satysfakcję sprawia mi poczucie wypromowania wielu wspaniałych ludzi, administratywistów. Jestem z nich bardzo dumna, spotykając ich niejednokrotnie po latach w różnych sytuacjach zawodowych.

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

410 zł 300 zł*

 
II ROK 12 410 zł  
III ROK 10 470 zł  

 

* promocja "Summer Time"