Odkryj siebie i innych

Pedagogika

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarny

Filia SAN w Bełchatowie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Eulalia Adasiewicz
eadasiewicz@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Wybitny pedagog potrafi obudzić i utrzymać w młodym człowieku wewnętrzną motywację do zgłębiania tajemnic świata.

Właśnie takich pedagogów pragniemy kształcić w Społecznej Akademii Nauk. Program studiów układamy tak, by umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić  lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Filii SAN w Bełchatowie

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę:

w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach

w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej

w placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego

w poradniach pedagogiczno-psychologicznych

w urzędach pracy

w placówkach resocjalizacyjnych

w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności

w organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych

w innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

400 zł 300 zł*

 
II ROK 12 400 zł  
III ROK 10 450 zł  

 

* promocja "Summer Time"