Odkryj siebie i innych

Pedagogika
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magister)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Bełchatowie

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Mariola Świderska

mswiderska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pedagogika to dyscyplina, która odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kształtowania relacji człowieka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczo-kulturowym.

Pedagogika to spektrum zagadnień związanych z szeroko rozumianym wychowaniem, opieką i nauczaniem. Studia na kierunku Pedagogika umożliwią Ci zdobycie zintegrowanej wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej, która jest konieczna do zrozumienia postaw ludzi, kształtowania ich świadomości, wartości, umiejętności współżycia oraz rozwijania ich w duchu poczucia odpowiedzialności za życie własne i innych. Zdobędziesz przygotowanie do rozwiązywania problemów społecznych, wychowawczych i dydaktycznych.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Filii SAN w Bełchatowie

Absolwenci kierunku Pedagogika mogą podjąć pracę:

w placówkach oświatowo-wychowawczych, przedszkolach, szkołach

w domach pomocy społecznej i warsztatach terapii zajęciowej

w placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego i zawodowego

w poradniach pedagogiczno-psychologicznych

w urzędach pracy

w placówkach resocjalizacyjnych

w klubach i świetlicach tworzonych przez lokalne społeczności

w organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych i samopomocowych

w innych instytucjach, w których konieczne jest wykształcenie w zakresie pedagogiki uzupełnione wiedzą psychologiczną, filozoficzną i socjologiczną

Życie ludzkie jest podzielone na kilka występujących po sobie faz. Wskaźnikami tej periodyzacji są czynniki psychologiczne, takie jak: rozwój psychiczny, społeczny, potrzeby jednostki, motywy i postawy. Innym zaś kryterium życia ludzkiego są czynniki pedagogiczne.

dr Mariola Świderska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 330 zł 270 zł 430 zł
CZESNE ZA ROK 3660 zł 4300 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).