Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Kielcach

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

 dr Łukasz Wróbel

lwrobel@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnej walki z szeroko pojętym bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami z jakimi skonfrontowane jest państwo polskie. Główny nacisk w kształceniu studentów położony jest na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Cały system edukacyjny na tych unikalnych studiach obejmuje szereg umiejętności potrzebnych w służbie na rzecz sprawnie funkcjonującego państwa. Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy.
Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia przygotowujące do reżimu wykonywania zawodów w resortach siłowych. Studentów obowiązuje etos służby dla obywateli. Słuchacze studiów dziennych noszą także umundurowanie galowe. Program studiów zawiera kształtowanie umiejętności praktycznych takich jak np. wspinaczka, nurkowanie, ratownictwo medyczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na  Filii SAN w Kielcach

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji

w Straży Pożarnej

w Straży Miejskiej

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

w służbach i instytucjach stojących na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

410 zł 310 zł*

 
II ROK 12 410 zł  
III ROK 10 490 zł  

 

* promocja "Summer Time"