Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magister)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Kielcach

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Łukasz Wróbel

lwrobel@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po  2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej (z zakresu nauk prawnych, taktyk i technik operacyjnych, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, zarządzania kryzysowego) jak i umiejętności praktycznych z zakresu sprawności fizycznej (m.in. wyszkolenie strzeleckie, techniki interwencyjne), które są niezbędne podczas rekrutacji do służb, jak również podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Odwiedź stronę Filii SAN w Kielcach

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji

w Straży Pożarnej

w Straży Miejskiej

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

w służbach i instytucjach stojących na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

500 zł 330 zł*

 
II ROK 10 500 zł  

 

* promocja "Summer Time"