Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo wewnętrzne
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magister)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Kielcach

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

 dr Paweł Ramiączek prof. SAN

pramiaczek@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po  2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej (z zakresu nauk prawnych, taktyk i technik operacyjnych, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, zarządzania kryzysowego) jak i umiejętności praktycznych z zakresu sprawności fizycznej (m.in. wyszkolenie strzeleckie, techniki interwencyjne), które są niezbędne podczas rekrutacji do służb, jak również podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Odwiedź stronę Filii SAN w Kielcach

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji

w Straży Pożarnej

w Straży Miejskiej

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

w służbach i instytucjach stojących na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli

"Gdy dla tymczasowego bezpieczeństwa zrezygnujemy z podstawowych wolności, nie będziemy mieli ani jednego, ani drugiego." ~Benjamin Franklin

dr Paweł Ramiączek
Dziekan Wydziału Handlu i Bezpieczeństwa w Kielcach

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 340 zł 280 zł 410 zł
CZESNE ZA ROK 3780 zł 4100 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).