Warto uczyć się przez całe życie

Executive MBA

Informacje

Tryb studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

SAN Łódź

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)

Opiekun merytoryczny:

dr Łukasz Prysiński

lprysinski@san.edu.pl 

Co możesz zyskać?

Studia Executive MBA są realizowane w porozumieniu z VUZF University, który posiada akredytację British Accreditation Council.

Absolwent uzyskuje świadectwo Executive MBA w języku polskim oraz angielskim potwierdzające nabycie uprawnień do zasiadania  w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2021, poz. 1933)).

Opis i cele seminarium

Studia Executive MBA zostały przygotowane w oparciu o 3 kluczowe założenia:

 1. Wyłączenie z programu licznych zbędnych treści kształcenia charakterystycznych dla wielu oferowanych programów MBA opartych jedynie na teorii biznesu.
 2. Położenie nacisku na cyfrowe i sieciowe narzędzia zarządzania instytucjami.
 3. Wykreowanie absolwenta zdolnego koordynować działania specjalistów, a nie takiego, który sam wszystko wie.

Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

Moduły tematyczne
Co zyskasz po ukończeniu eMBA?

uzyskanie przewagi konkurencyjnej i zwieszenie atrakcyjności na rynku pracy

piastowanie stanowisk kierowniczych

nabycie uprawnień do zasiadania w radach nadzorczych

uzyskanie uprawnień do zasiadania w zarządach spółek Skarbu Państwa

kierowanie instytucjami z różnych dziedzin działalności gospodarczej

umiejętności sprawnego poruszania się w świecie nowoczesnego biznesu

Opinie naszych Absolwentów

Pomimo bogatych doświadczeń zawodowych i długoletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych, odczuwałem głęboką potrzebę pogłębienia wiedzy o nowe narzędzia zarządzania i ich praktyczne wykorzystanie. W czasie studiów MBA wykładowcy, podczas zajęć, starali się znaleźć odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Zajęcia były doskonałym przyczynkiem do dyskusji, jak teoria biznesu przekłada się na praktykę w różnych firmach i korporacjach międzynarodowych. Przekazywaną teorię mogliśmy konfrontować z polskimi warunkami i własnymi doświadczeniami – sprzyjał temu partnerski układ między studentem a wykładowcą.

dr Konrad Koc
Wójt Gminy Bełchatów

Studia MBA w Społecznej Akademii Nauk to był doskonale spędzony czas, który obfitował w ogromną dawkę wiedzy i wiele wrażeń. Zajęcia były niezmiernie ciekawe, bardzo często interaktywne, co tylko zwiększało ich atrakcyjność. Wykładowcy potrafili w interesujący i przystępny sposób przekazać dużą dawkę wiedzy, jak np. mec. prof. Wróblewski, czy ekonomista doktor Łukasz Prysiński.

dr n. med. Sławomir Wolniak
specjalista psychiatra, współwłaściciel Kliniki Wolmed

Organizacja i forma zajęć

Zajęcia odbywać się będą podczas zjazdów organizowanych co 2 tygodnie w soboty i w niedziele przez 2 semestry. W okresie nadzwyczajnym, gdy realizacja zajęć w trybie niestacjonarnym w siedzibie Uczelni w Łodzi nie jest możliwa, program będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i realizowane jako warsztaty doskonalące umiejętności i utrwalające wiedzę słuchaczy. Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie wykonywania zleconych zadań.

Przykładowe treści kształcenia
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi
 • Organizacja sprzedaży w Internecie
 • Marketing sieciowy
 • Biznes a social media
 • Nowoczesne źródła finansowania biznesu
 • Rachunkowość menadżerska
 • Analiza techniczna i fundamentalna
 • CSR
 • Prawo handlowe
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Odpowiedzialność prawna członków rad nadzorczych, zarządów i dyrektorów finansowych
 • Globalizacja produkcji
 • Wiodące branże produkcyjne
 • Odnawialne źródła energii
 • HRM
 • Leadership
 • Psychologia zarządzania
 • Międzymodułowe konsultacje projektowe

Wykładowcy praktycy

Profesor nauk ekonomicznych i humanistycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: zarządzanie publiczne oraz organizację instytucji szkolnictwa wyższego, krytyczny nurt zarządzania, epistemologię oraz metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, marketing, jak również zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi. Wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University oraz w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Obecnie zajmuje stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Spraw Publicznych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Realizuje się również, od wielu lat, w biznesie. Piastuje funkcję Prezesa Zarządu Public Consulting Group Polska, będącej częścią międzynarodowej korporacji PCG.

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
prorektora SAN ds. badań naukowych i internacjonalizacji

Psycholog, menedżer, dyrektor eMBA - absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Psychologii Stosowanej SAN w Łodzi. Posiada doświadczenie zarządcze jako dyrektor MBA, menedżer Clark University w Polsce, dyrektor biura związku pracodawców, członek rad nadzorczych; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu analizy finansowej. Specjalizuje się także w psychologii klinicznej, zdrowia oraz sportu jako publicysta, mówca i psycholog. Jest psychologiem w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień Wolmed.

dr Łukasz Prysiński
dyrektor eMBA

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, administracja i ekonomia, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Kieruje pracami założonej przez siebie Kancelarii Radcy Prawnego oraz działu prawnego w spółce prawa handlowego. Od blisko 10 lat prowadzi kompleksową obsługę prawną szczególnie podmiotów z branży IT, retail, finansowej, farmaceutycznej oraz budowlanej, sprawując nadzór korporacyjny nad procesami, przebiegającymi w spółkach prawa handlowego i wdrażając procedury compliance. Radca prawny Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi organów korporacyjnych spółek prawa handlowego, w tym spółek notowanych na głównym parkiecie GPW (w tym nadzór na przestrzeganiem przepisów w zakresie raportowania) oraz spółek z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa. Pani Justyna Kurek posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowywana i przeprowadzania wieloaspektowych transakcji finansowych, w tym również z udziałem funduszy inwestycyjnych, obejmujących również restrukturyzację zobowiązań, jak również sprzedaż przedsiębiorstw. Radca prawny Justyna Kurek jest członkiem rad nadzorczych, w tym szczególnie w spółkach Skarbu Państwa, pełniąc w nich funkcję przewodniczącej.

Justyna Kurek
radca prawny

Praktyk gospodarczy, doradca podatkowy sektora MSP, biegły sądowy (kadencja 2015-2020,obecnie biegły sądowy ad hoc,) członek rad nadzorczych spółek kapitałowych, likwidator spółek, specjalista z zakresu zastosowania metod ilościowych w biznesie polityki wynagrodzeń, optymalizacji procesów gospodarczych, dyrektor w instytucji sektora publicznego.

dr n. ekon. Mariusz Nyk
wykładowca akademicki

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Stosunków Międzynarodowych oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zarządzania Zasobami Pracy. Od 2006 roku pracuje w ManpowerGroup, na stanowiskach: Branch Manager, Senior Manager ds. Kluczowych Projektów, Manager ds. Zaawansowanych Rozwiązań oraz Program Manager. Entuzjasta rozwiązań optymalizacyjnych w strukturach organizacyjnych oraz idei społecznej użyteczności biznesu   (CSR). Przekonany o sile i możliwościach ery człowieka nakierowanej na pracowników, której głównym kapitałem jest talent, zaświadcza, ze zrównoważony postęp, to dopiero początek sukcesu. Największą jego pasją jest rodzina i możliwości rozwoju, a energię do tego zapewnia mu koszykówka i akcje społeczne pod hasłem Mocni Razem. Ze słów Henrego Forda uczynił swoje motto życiowe : "Jeżeli robimy tylko, to co już potrafimy, na zawsze zostaniemy, tylko tym, Kim jesteśmy."

mgr Łukasz Kubiak
Program Manager w ManpowerGroup

Opłaty

OPŁATA JEDNORAZOWA 9 500 zł
II RATY 5000 x 2
(10 000 zł)
IV RATY 2750 x 4
(11 000 zł)
OPŁATA WPISOWA 500 zł

 

Kontakt

Zbigniew Pyszka
sprawy administracyjne 

e-mail: zpyszka@san.edu.pl 
tel.: 42 664 22 55
 

Katarzyna Żywicka
sprawy administracyjne 

e-mail: kzywicka@san.edu.pl 
tel.: 44 788 46 22

Biuro Administracji

e-mail: mba@san.edu.pl