Warto uczyć się przez całe życie

Nauki o zarządzaniu i jakości

Informacje

Typ studiów:

seminarium doktorskie

Forma studiów:

niestacjonarne

SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Co możesz zyskać?


W trakcie seminarium realizowany jest program pozwalający na rozwój warsztatu naukowego w zakresie stosowania metod naukowych w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętności organizacji badań naukowych, a także przygotowanie do rozwoju własnej ścieżki kariery zawodowej.

Opis i cele seminarium

Doktoraty dla ambitnych praktyków i osób planujących karierę akademicką tylko w SAN!

Ofertę seminarium kierujemy do osób, które zamierzają rozwinąć swoją wiedzę w obszarze metodologii badań w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości oraz przygotować i obronić rozprawę doktorską. Doktorat posiada wysoką wartość nie tylko w pracy naukowej, lecz również w pracy w biznesie i konsultingu, administracji publicznej, a także w polityce. Posiadanie stopnia doktora dla osób planujących karierę akademicką stanowi niezbędny etap rozwoju, a praktykom biznesu i ekspertom w obszarze konsultingu pozwala na wyróżnienie się w branży.         

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę główną Uczelni

Absolwenci

Absolwent seminarium doktorskiego w naukach o zarządzaniu i jakości wykazuje się:

wiedzą z dziedziny najważniejszych zagadnień i problemów nauk o zarządzaniu i jakości

umiejętnością krytycznego rozumienia wiedzy i jej praktycznego wykorzystywania do opisu oraz analizy problemów badawczych

 umiejętnością organizowania badań naukowych w obszarze organizacji

przygotowaniem w tworzeniu i realizacji złożonych projektów mających na celu efektywne rozwiązywanie problemów badawczych

biegłością i jasnością w wyrażaniu własnych poglądów oraz ich jednoznacznego przedstawiania i konsultowania w gronie specjalistów

zrozumieniem zobowiązań profesjonalnych i społecznych absolwenta studiów z obszaru nauk społecznych

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 12
CZESNE ZA MIESIĄC 480 zł 480 zł
CZESNE ZA ROK 5760 zł 5760 zł
OPŁATA WPISOWA 500 zł

 

Kontakt

mgr Katarzyna Witaczek
sprawy administracyjne 

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, p. 17  
tel.: 42 664 66 58
e-mail: doktoranckie@san.edu.pl 

Godziny pracy
poniedziałek - piątek
8.00-16.00

Wizytę w Sekretariacie należy uprzednio umówić mailowo lub telefonicznie.

dr Andrzej Marjański, prof. SAN
Prodziekan ds. Badań i Doktoryzowania

Społeczna Akademia Nauk
ul. Sienkiewicza 9
90-113 Łódź
tel.: 696 043 742
e-mail: amarjanski@san.edu.pl