Daj sobie prawo

Administracja

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN 

akolodziejska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Jaki powinien być pracownik administracji publicznej?

Przede wszystkim powinien być odpowiedzialnym społecznie profesjonalistą, zdolnym sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwości na wartości ogólnoludzkie. Społeczna Akademia Nauk, dzięki swojej koncepcji kształcenia, pozwoli ci przygotować się do tej roli.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku, posiadający kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego, jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej

w organach podatkowych

w działach administracyjnych sądów, prokuratury

w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych

w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

w kancelariach prawnych

Ogromną satysfakcję sprawia mi poczucie wypromowania wielu wspaniałych ludzi, administratywistów. Jestem z nich bardzo dumna, spotykając ich niejednokrotnie po latach w różnych sytuacjach zawodowych.

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
PRODZIEKAN DS. BEZPIECZEŃSTWA, PRAWA I ADMINISTRACJI

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

430 zł 340 zł*

 
II ROK 12 430 zł  
III ROK 10 500 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

410 zł 300 zł*

 
II ROK 12 410 zł  
III ROK 10 470 zł