Eksploruj możliwości

Dziennikarstwo i nowe media

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Grzegorz Mnich, 

gmnich@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Współczesny świat daje nam nieograniczony dostęp do informacji i kanałów ich przekazywania.

Przygotowanie do pracy wśród nowoczesnych mediów zapewniają studia, obejmujące przedmioty z zakresu dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz marketingu medialnego i PR, a także liczne zajęcia warsztatowe, które dają możliwość ćwiczenia umiejętności zawodowych pod okiem doświadczonych dziennikarzy i specjalistów komunikowania społecznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent kierunku zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy:

w tradycyjnych i nowomedialnych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych  i  internetowych

w agencjach prasowych

w agencjach reklamowych i PR

w firmach wytwórczych i producenckich

w działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji

w jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

Dziennikarze nie powinni bać się żadnych wyzwań. Każdy może mieć swój Everest.

Na nudne studia szkoda czasu.

dr Grzegorz Mnich
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

440 zł 340 zł*

 
II ROK 12 440 zł  
III ROK 10 530 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

430 zł 330 zł*

 
II ROK 12 430 zł  
III ROK 10 500 zł