Zaprojektuj świat

Geodezja i kartografia

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3,5 roku (7 semestrów)

Opiekun kierunku:

 dr Andrzej Kaźmierczak

akazmierczak@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Wybór praktycznego zawodu, który połączy zainteresowania techniczne z pracą poza biurem, nie musi być trudny, jeśli zdecydujesz się studiować Geodezję i kartografię.

Program kształcenia został ułożony tak, aby absolwent kierunku był przygotowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Specjalistyczne pracownie, poligon terenowy oraz nowoczesny sprzęt pomiarowy pozwolą poznać współczesne techniki i technologie pomiarowe oraz zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia jest przygotowany do pracy:

w firmach prowadzących własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie geodezji i kartografii

w urzędach administracji publicznej

w wydziałach gospodarki nieruchomości lub katastru nieruchomości urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich

we własnej działalności gospodarczej

Umiejętność posługiwania się odpowiednio dobranymi do wykonywanych zadań narzędziami, jest bardzo pożądana w zawodzie geodety.

dr Andrzej Kaźmierczak
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

520 zł 370 zł*

 
II ROK 12 520 zł  
III ROK 12 520 zł  
IV ROK 5 550 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

490 zł 370 zł*

 
II ROK 12 490 zł  
III ROK 12 490 zł  
IV ROK 5 550 zł