Zaprojektuj świat

Geodezja i kartografia
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3,5 roku (7 semestrów)

Opiekun kierunku:

 dr Andrzej Kaźmierczak

akazmierczak@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Wybór praktycznego zawodu, który połączy zainteresowania techniczne z pracą poza biurem, nie musi być trudny, jeśli zdecydujesz się studiować Geodezję i kartografię.

Program kształcenia został ułożony tak, aby absolwent kierunku był przygotowany do potrzeb i oczekiwań rynku pracy. Specjalistyczne pracownie, poligon terenowy oraz nowoczesny sprzęt pomiarowy pozwolą poznać współczesne techniki i technologie pomiarowe oraz zdobyć niezbędne umiejętności praktyczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia jest przygotowany do pracy:

w firmach prowadzących własną działalność gospodarczą świadcząc usługi w zakresie geodezji i kartografii

w urzędach administracji publicznej

w wydziałach gospodarki nieruchomości lub katastru nieruchomości urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich

we własnej działalności gospodarczej

Umiejętność posługiwania się odpowiednio dobranymi do wykonywanych zadań narzędziami, jest bardzo pożądana w zawodzie geodety.

dr Andrzej Kaźmierczak
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 5
CZESNE ZA MIESIĄC 420 zł 360 zł 430 zł 490 zł 520 zł
CZESNE ZA ROK 4740 zł 5160 zł 5880 zł 2600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 5
CZESNE ZA MIESIĄC 420 zł 360 zł 430 zł 430 zł 520 zł
CZESNE ZA ROK 4740 zł 5160 zł 5160 zł 2600
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).