Uchwyć emocje

Grafika komputerowa - projektowanie gier i efektów specjalnych
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat) II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki

gchojnacki@san.edu.pl

 

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Multimedia

 • Interaktywna infografika
 • Tworzenie stron internetowych i makiet aplikacji
 • Publikacje elektroniczne - informatyka wydawnicza
 • Animacja komputerowa w reklamie
 • Wizualizacja i grafika prezentacyjna 
Grafika projektowa

 • Systemy identyfikacji i komunikacji wizualnej
 • Grafika wydawnicza
 • Plakat
 • Projektowanie opakowań
 • Pozyskiwanie i przetwarzanie obrazów analogowych i cyfrowych
 • Technologie druku analogowego i cyfrowego

 

Opis Kierunku

Bez technologii cyfrowej trudno wyobrazić sobie współczesny świat. Jest ona obecna w każdej przestrzeni naszego życia.

Studia na kierunku Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnych dostosowane są do nowoczesnych trendów tak, by otwierały przed studentami możliwość zdobycia nowatorskiego zawodu, który rozwija zdolności ogólnoplastyczne i projektowe, współgrające z umiejętnością posługiwania się narzędziami cyfrowymi.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwenci kierunku, dzięki bogatemu warsztatowi komputerowemu, mogą podjąć pracę:

w agencjach reklamowych

w firmach produkujących gry komputerowe

jako samodzielni twórcy gier komputerowych

Bez technologii cyfrowej trudno wyobrazić sobie współczesny świat. Jest ona obecna w każdej przestrzeni naszego życia.

prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki
OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 550 zł 490 zł 550 zł 660 zł
CZESNE ZA ROK 6300 zł 6600 zł 6600 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 500 zł 440 zł 580 zł 580 zł
CZESNE ZA ROK 5700 zł 6960 zł 5800 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

 • 400 zł w opłacie wpisowej
 • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
 • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).