Zaprojektuj świat

Informatyka

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (inżynierskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3,5 roku (7 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr inż. Agnieszka Siwocha

asiwocha@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Java, PHP, SQL, C++ to pojęcia, które rozumieją prawdziwi pasjonaci. Jeśli poważnie myślisz o tym, by pasja stała się zawodem, wybierz Informatykę.

Studia informatyczne w Społecznej Akademii Nauk są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz doświadczeni wykładowcy pomagają odnaleźć się i sprawnie poruszać w świecie współczesnych systemów komputerowych i teleinformatycznych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Dlaczego warto? Czego nauczysz się w trakcie studiów? Zatrudnienie znajdziesz m.in jako:

administrator sieci i systemów

projektant sieci kablowych i bezprzewodowych

główny informatyk / kierownik zespołu

specjalista ds. zabezpieczeń sieciowych

administrator lub operator specjalistycznych systemów komputerowych, oprogramowania i baz danych

Nauczysz się projektować i programować systemy informatyczne

Przygotujesz się do uzyskania certyfikatów Cisco, Microsoft, Linux, Adobe, Corel

Nauczysz się programować i administrować bazy danych na przykładzie np. Oracle, MS SQL Server, MySQL

Warsztat informatyka to nie tylko miejsce pracy i zestaw narzędzi, ale wiedza i umiejętności, które ciągle trzeba rozwijać.

dr inż. Agnieszka Siwocha
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

510 zł 400 zł*

 
II ROK 12 510 zł  
III ROK 12 510 zł  
IV ROK 5 580 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

480 zł 370 zł*

 
II ROK 12 480 zł  
III ROK 12 480 zł  
IV ROK 5 550 zł