Odkryj siebie i innych

Resocjalizacja
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów::

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku Pedagogika:

dr Mariola Świderska,

mswiderska@san.edu.pl

Opis profilu na kierunku Pedagogika

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Służbie Więziennej

w Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

w Zakładach poprawczych i wychowawczych

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 350 zł 290 zł 400 zł 450 zł
CZESNE ZA ROK 3900 zł 4800 zł 4500 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 320 zł 260 zł 350 zł 410 zł
CZESNE ZA ROK 3540 zł 4200 zł 4100 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).