Odkryj siebie i innych

Resocjalizacja

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów::

3 lata (6 semestrów)

Opis profilu na kierunku Pedagogika

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Służbie Więziennej

w Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

w Zakładach poprawczych i wychowawczych

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

460 zł 320 zł*

 
II ROK 12 460 zł  
III ROK 10 510 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

400 zł 300 zł*

 
II ROK 12 400 zł  
III ROK 10 450 zł