Odkryj siebie i innych

Socjologia/Socjokryminologia

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Małgorzata Nowastowska, 

mnowastowska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Jak analizować i interpretować zachowania grupowe? Jak rozpoznawać sprawców przestępstw? Jak przeciwdziałać zagrożeniom w obszarze przestępczości zorganizowanej?

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące relacji i zależności międzyludzkich oraz  motywów, które kierują człowiekiem schodzącym na drogę przestępczą uzyskamy, rozwijając wiedzę z zakresu socjologii, kryminologii i kryminalistyki. Studia socjologiczne przygotowują specjalistów, potrafiących rozpoznawać ryzyko społeczne, wyodrębniać obszary patologii oraz praktycznie wykorzystywać sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym stosując techniki socjoterapii.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci socjologii/socjokryminologii znajdują zatrudnienie:

w organach ochrony porządku publicznego

w placówkach wychowawczych i opiekuńczych

w placówkach diagnostycznych i terapeutycznych

w organach administracji publicznej i samorządowej

w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

w organizacjach pozarządowych

w działach personalnych przedsiębiorstw

w agencjach badania rynku

w ośrodkach badania opinii publicznej

w firmach konsultingowych

w firmach szkoleniowych

Uczymy, skąd się biorą patologie społeczne, jak sobie z nimi radzić i jak pomagać ludziom. Prowadzimy dla studentów zajęcia praktyczne w ośrodkach realizujących zagadnienia z zakresu polityki społecznej, w których po studiach znajdą zatrudnienie.

dr Małgorzata Nowastowska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

480 zł 360 zł*

 
II ROK 12 480 zł  
III ROK 10 540 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

450 zł 320 zł*

 
II ROK 12 450 zł  
III ROK 10 480 zł