Odkryj siebie i innych

Socjologia/Socjokryminologia
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Małgorzata Nowastowska, 

mnowastowska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Jak analizować i interpretować zachowania grupowe? Jak rozpoznawać sprawców przestępstw? Jak przeciwdziałać zagrożeniom w obszarze przestępczości zorganizowanej?

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące relacji i zależności międzyludzkich oraz  motywów, które kierują człowiekiem schodzącym na drogę przestępczą uzyskamy, rozwijając wiedzę z zakresu socjologii, kryminologii i kryminalistyki. Studia socjologiczne przygotowują specjalistów, potrafiących rozpoznawać ryzyko społeczne, wyodrębniać obszary patologii oraz praktycznie wykorzystywać sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym stosując techniki socjoterapii.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci socjologii/socjokryminologii znajdują zatrudnienie:

w organach ochrony porządku publicznego

w placówkach wychowawczych i opiekuńczych

w placówkach diagnostycznych i terapeutycznych

w organach administracji publicznej i samorządowej

w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

w organizacjach pozarządowych

w działach personalnych przedsiębiorstw

w agencjach badania rynku

w ośrodkach badania opinii publicznej

w firmach konsultingowych

w firmach szkoleniowych

Uczymy, skąd się biorą patologie społeczne, jak sobie z nimi radzić i jak pomagać ludziom. Prowadzimy dla studentów zajęcia praktyczne w ośrodkach realizujących zagadnienia z zakresu polityki społecznej, w których po studiach znajdą zatrudnienie.

dr Małgorzata Nowastowska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 380 zł 320 zł 430 zł 480 zł
CZESNE ZA ROK 4260 zł 5160 zł 4800 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 350 zł 290 zł 390 zł 440 zł
CZESNE ZA ROK 3900 zł 4680 zł 4400 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).