Daj sobie prawo

Administracja i zarządzanie publiczne

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

akolodziejska@san.edu.pl

Opis profilu

Sektor publiczny potrzebuje wykształconych i skutecznych  menedżerów, którzy sprostają wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.

Moduł profilowy „Administracja i zarządzanie publiczne” jest skierowany do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i przygotować się do profesjonalnego kierowania jednostkami administracji publicznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie moduł profilowy „Administracja i zarządzanie publiczne” może podjąć pracę:

w urzędach administracji publicznej

w organach podatkowych

w działach administracyjnych sądów i prokuratur

w organizacjach pozarządowych

w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

w kancelariach prawnych

jako menedżer w administracji państwowej

Ogromną satysfakcję sprawia mi poczucie wypromowania wielu wspaniałych ludzi. Jestem z nich bardzo dumna, spotykając ich niejednokrotnie po latach w różnych sytuacjach zawodowych.

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN
PRODZIEKAN DS. BEZPIECZEŃSTWA, PRAWA I ADMINISTRACJI

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

570 zł 380 zł*

 
II ROK 10 570 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 360 zł*

 
II ROK 10 540 zł