Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo narodowe
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr hab. Zofia Wilk-Woś, prof. SAN

zwilk@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po  2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe pozwoli Ci zrealizować te plany. Interdyscyplinarne studia stwarzają możliwość rozwoju zainteresowań oraz zdobycia fachowej wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych

w Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej

w Służbie Więziennej

w Straży Miejskiej

w Służbach i inspekcjach

w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego

w administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)

w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa

w organizacjach pozarządowych

w ośrodkach doradczych

Ważnym dla bezpieczeństwa kulturowego zadaniem gminy jest dbanie o ład przestrzenny na swoim obszarze. To zadanie władze samorządu powinny zrozumieć również jako dbałość o krajobraz kulturowy miasta (…)

dr hab. Zofia Wilk–Woś, prof. SAN
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 390 zł 330 zł 480 zł
CZESNE ZA ROK 4380 zł 4800 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 360 zł 300 zł 430 zł
CZESNE ZA ROK 4020 zł 4300 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).