Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun merytoryczny kierunku:

dr hab. Piotr Rozwadowski, Profesor SAN

prozwadowski@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności wybierana są po  2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe pozwoli Ci zrealizować te plany. Interdyscyplinarne studia stwarzają możliwość rozwoju zainteresowań oraz zdobycia fachowej wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Siłach Zbrojnych

w Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej

w Służbie Więziennej

w Straży Miejskiej

w Służbach i inspekcjach

w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego

w administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)

w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa

w organizacjach pozarządowych

w ośrodkach doradczych

Ważnym dla bezpieczeństwa kulturowego zadaniem gminy jest dbanie o ład przestrzenny na swoim obszarze. To zadanie władze samorządu powinny zrozumieć również jako dbałość o krajobraz kulturowy miasta (…)

dr hab. Piotr Rozwadowski, Profesor SAN
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 360 zł*

 
II ROK 10 540 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

500 zł 330 zł*

 
II ROK 10 500 zł