Eksploruj możliwości

E-biznes i profesjonalna komunikacja

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Robert Seliga, prof. SAN

rseliga@san.edu.pl

Specjalności

Profile specjalnościowe wybierana są po 1 semestrze
i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Profilu

Branża E-commerce wciąż potrzebuje nowych specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom rozwijającego się rynku. Jeśli dobrze czujesz się w cyfrowym świecie, posiadasz umiejętności komunikacyjne i analityczne, może to właśnie Twoja ścieżka kariery!

Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" w Społecznej Akademii Nauk przygotowuje przyszłych menedżerów sprzedaży on-line i specjalistów  public relations do podejmowania wyzwań zawodowych,  dzięki kształceniu kompetencji i umiejętności w oparciu o nowatorskie programy nauczania.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach:

menedżera w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji

specjalisty odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym

specjalisty w zakresie zarządzania sprzedażą

specjalisty odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations

analityka działań marketingowych

jak również absolwent jest przygotowany do zarządzania własnym biznesem w Internecie

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko niezależność finansowa i organizacyjna, to realizacja pasji, marzeń, to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. To podjęcie wyzwania, które zakończy się słowem sukces.

dr Robert Seliga, prof. SAN
Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

570 zł 380 zł*

 
II ROK 10 570 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 360 zł*

 
II ROK 10 540 zł