Eksploruj możliwości

E-biznes i profesjonalna komunikacja

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Specjalności

Profile specjalnościowe wybierana są po 1 semestrze
i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Profilu

Branża E-commerce wciąż potrzebuje nowych specjalistów, którzy sprostają wyzwaniom rozwijającego się rynku. Jeśli dobrze czujesz się w cyfrowym świecie, posiadasz umiejętności komunikacyjne i analityczne, może to właśnie Twoja ścieżka kariery!

Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" w Społecznej Akademii Nauk przygotowuje przyszłych menedżerów sprzedaży on-line i specjalistów  public relations do podejmowania wyzwań zawodowych,  dzięki kształceniu kompetencji i umiejętności w oparciu o nowatorskie programy nauczania.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Profil "E-biznes i profesjonalna komunikacja" przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach:

menedżera w działach marketingu, sprzedaży oraz promocji

specjalisty odpowiedzialnym za rozwój i kształtowanie wizerunku organizacji w świecie wirtualnym

specjalisty w zakresie zarządzania sprzedażą

specjalisty odpowiedzialnym za zarządzanie relacjami z klientem oraz public relations

analityka działań marketingowych

jak również absolwent jest przygotowany do zarządzania własnym biznesem w Internecie

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

570 zł 380 zł*

 
II ROK 10 570 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 360 zł*

 
II ROK 10 540 zł