Zaprojektuj świat

Informatyka
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

1,5 roku (3 semestry)
2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr inż. Agnieszka Siwocha 

asiwocha@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności na Informatyce II stopnia wybierane są od razu podczas rekrutacji na studia na platformie rekrutacyjnej.

Kandydaci na studia 3-semestralne do wyboru mają 3 specjalności: 

Kandydaci na studia 4-semestralne do wyboru mają 3 specjalności: 

Opis Kierunku

Java, PHP, SQL, C++ to pojęcia, które rozumieją prawdziwi pasjonaci. Jeśli chcesz poszerzyć zdobytą już wiedzę i rozwinąć umiejętności, wybierz Informatykę.

Studia informatyczne II stopnia w Społecznej Akademii Nauk są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi. Nowoczesna baza dydaktyczna oraz doświadczeni wykładowcy pomagają odnaleźć się i sprawnie poruszać w świecie współczesnych systemów komputerowych i teleinformatycznych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do pracy:

w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż

w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne

jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych

w firmach informatycznych

w administracji państwowej i samorządowej

w poligrafii

w agencjach reklamowych i mediach

przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania

przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów analizy działań grup społecznościowych

jako analitycy, konsultanci oraz administratorzy systemów informatycznych wykorzystywanych w społeczeństwie informacyjnym (np. portale społecznościowe, złożone systemy wspomagające kształcenie itp.)

w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji przestrzennej i geograficznej działających w sektorze

geodezji i kartografii

w sektorach gospodarki wykorzystujących geoinformację, takich jak: obronność, telekomunikacja, energetyka, turystyka, logistyka i transport, planowanie przestrzenne, gospodarka leśna, rolnictwo, geologia i wiele innych.

Warsztat informatyka to nie tylko miejsce pracy i zestaw narzędzi, ale wiedza i umiejętności, które ciągle trzeba rozwijać.

dr inż. Agnieszka Siwocha
OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Opłaty

Studia stacjonarne 3-semestralne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 5
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 540 zł
CZESNE ZA ROK 5220 zł 2700 zł

 

Studia niestacjonarne 3-semestralne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 5
CZESNE ZA MIESIĄC 430 zł 370 zł 540 zł
CZESNE ZA ROK 4860 zł 2700 zł
Studia stacjonarne 4-semestralne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 520 zł
CZESNE ZA ROK 4220 zł 5200 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne 4-semestralne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 430 zł 370 zł 520 zł
CZESNE ZA ROK 4860 zł 5200 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).