Otwórz się na działanie

Menedżer organizacji

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Specjalności

Po 2 semestrze student ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego realizowanego na 2 roku studiów.

Opis profilu

Efektywne kierowanie zespołem przynosi wymierne efekty w każdym przedsiębiorstwie, a dobrze zarządzany pracownik z zaangażowaniem wypełnia swoje obowiązki.

Profil Menedżerski, dzięki holistycznemu podejściu do współczesnego zarządzania, nastawiony jest na przygotowanie kompetentnej kadry zarządzającej, która w przyszłej pracy zawodowej w sektorze biznesowym i publicznym będzie efektywnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci profilu menedżerskiego to potencjalni:

przedsiębiorcy

członkowie zarządów przedsiębiorstw

menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej

menedżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach

specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego

samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii

specjaliści w obszarze organizacji i zarządzania

specjaliści w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach organizacji gospodarczych 

doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym

menedżerów w działach HR

specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego, specjalistów w firmach consultingowych

samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadr w organizacji

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

570 zł 380 zł*

 
II ROK 10 570 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 360 zł*

 
II ROK 10 540 zł