Otwórz się na działanie

Menedżer organizacji

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Specjalności

Po 2 semestrze student ma możliwość wyboru seminarium specjalizacyjnego realizowanego na 2 roku studiów.

Opis profilu

Efektywne kierowanie zespołem przynosi wymierne efekty w każdym przedsiębiorstwie, a dobrze zarządzany pracownik z zaangażowaniem wypełnia swoje obowiązki.

Profil Menedżerski, dzięki holistycznemu podejściu do współczesnego zarządzania, nastawiony jest na przygotowanie kompetentnej kadry zarządzającej, która w przyszłej pracy zawodowej w sektorze biznesowym i publicznym będzie efektywnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci profilu menedżerskiego to potencjalni:

przedsiębiorcy

członkowie zarządów przedsiębiorstw

menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej

menedżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach

specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego

samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii

specjaliści w obszarze organizacji i zarządzania

specjaliści w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach organizacji gospodarczych 

doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym

menedżerów w działach HR

specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego, specjalistów w firmach consultingowych

samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadr w organizacji

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko niezależność finansowa i organizacyjna, to realizacja pasji, marzeń, to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. To podjęcie wyzwania, które zakończy się słowem sukces.

dr Robert Seliga, prof. SAN
Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

570 zł 380 zł*

 
II ROK 10 570 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 360 zł*

 
II ROK 10 540 zł