W trosce o innych

Optometria

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun studiów:

dr Andrzej Kaźmierczak, prof. SAN

akazmierczak@san.edu.pl

Dlaczego warto?

Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia magisterskie w dziedzinie optometrii. W programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć).

Przy projektowaniu treści programowych wzorowano się na programie nauczania i efektach uczenia się przyjętych w dokumencie opracowanym przez Europejską Radę Optometrii i Optyki (ECOO) – Europejski Dyplom Optometrysty.

Opis Kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów z Optometrii?

Optometria to dziedzina nauk medycznych, która zajmuje się nie tylko doborem korekcji okularowej, ale przede wszystkim oceną przesiewową narządu wzroku i przygotowaniem pacjentów do procedur zabiegowych.

Nasi studenci optometrii uczą się:

  • procedur optometrycznych pozwalających diagnozować i oceniać stan układu wzrokowego oraz metod terapii widzenia,
  • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku, pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego,
  • umiejętności prowadzenia i nadzorowania rehabilitacji układu wzrokowego; udzielania porad związanych ze stanem narządów wzroku, z zakresu ćwiczenia oczu, dbałości o wzrok, czy w zakresie bezpieczeństwa oczu w miejscu pracy,
  • umiejętność dobierania i przepisywania okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
  • są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gabinetu optometrycznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Opis zasad kwalifikacji

Na kierunek Optometria mogą aplikować osoby, które:

  • ukończyły studia I stopnia w zakresie optyki okularowej,
  • posiadają wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych, bądź
  • posiadają doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie od pracodawcy).

Kandydaci, którzy ukończyli inne kierunki studiów mogą aplikować na studia pod warunkiem zdania egzaminu testowego (szczegółowe informacje dotyczące testu pojawią się wkrótce).

 

Celem naszego programu jest stworzenie ośrodka optometrii klinicznej, który przygotowywałby absolwentów do pracy nie tylko w salonach optycznych ale także w poradniach i oddziałach okulistycznych.

dr Andrzej Kaźmierczak, prof. SAN
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

1010 zł 820 zł*

 
II ROK 10 1010 zł  

 

* promocja "Summer Time"