W trosce o innych

Optometria
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun studiów:

dr Andrzej Kaźmierczak, prof. SAN

akazmierczak@san.edu.pl

Dlaczego warto?

Społeczna Akademia Nauk jest jedyną uczelnią w Łodzi oferującą studia magisterskie w dziedzinie optometrii. W programie studiów przeważają zajęcia praktyczne i laboratoryjne (ponad 50% zajęć).

Opis Kierunku

Czego nauczysz się w trakcie studiów z Optometrii?

Optometria to dziedzina nauk medycznych, która zajmuje się nie tylko doborem korekcji okularowej, ale przede wszystkim oceną przesiewową narządu wzroku i przygotowaniem pacjentów do procedur zabiegowych.

Nasi studenci optometrii uczą się:

 • procedur optometrycznych pozwalających diagnozować i oceniać stan układu wzrokowego oraz metod terapii widzenia,
 • obsługi aparatury specjalistycznej do badania wzroku, pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego,
 • umiejętności prowadzenia i nadzorowania rehabilitacji układu wzrokowego; udzielania porad związanych ze stanem narządów wzroku, z zakresu ćwiczenia oczu, dbałości o wzrok, czy w zakresie bezpieczeństwa oczu w miejscu pracy,
 • umiejętność dobierania i przepisywania okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych,
 • są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gabinetu optometrycznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Opis zasad kwalifikacji

Na kierunek Optometria mogą aplikować osoby, które:

 • ukończyły studia I stopnia w zakresie optyki okularowej,
 • posiadają wykształcenie wyższe z nauk pokrewnych, bądź
 • posiadają doświadczenie zawodowe (wymagane zaświadczenie od pracodawcy).

Kandydaci, którzy ukończyli inne kierunki studiów mogą aplikować na studia pod warunkiem zdania egzaminu testowego (szczegółowe informacje dotyczące testu pojawią się wkrótce).

 

Celem naszego programu jest stworzenie ośrodka optometrii klinicznej, który przygotowywałby absolwentów do pracy nie tylko w salonach optycznych ale także w poradniach i oddziałach okulistycznych.

dr Andrzej Kaźmierczak, prof. SAN
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 800 zł 740 zł 960 zł
CZESNE ZA ROK 9300 zł 9600 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

 • 400 zł w opłacie wpisowej
 • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
 • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).