Otwórz się na działanie

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

stacjonarny/niestacjonarny
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

jfijalkowska@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalizacje wybierana są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Kierowanie operacjami finansowymi, nadzór nad księgowym aspektem działalności firmy oraz przestrzeganiem prawa podatkowego wymaga nie tylko dużej wiedzy, ale i umiejętności analitycznego myślenia, dokładności i sumienności.

Celem kształcenia na profilu „Rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu” jest przygotowanie specjalistów, wyposażonych w wiedzę z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami, którzy w praktyczny sposób będą potrafili wykorzystać nabyte umiejętności, świadcząc profesjonalną obsługę księgową podmiotom gospodarczym i instytucjom.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Po ukończeniu studiów na profilu Rachunkowość i Finanse w Zarządzaniu możesz zostać:

analitykiem finansowym

analitykiem inwestycyjnym

doradcą finansowym

księgowym w różnego typu podmiotach

pracownikiem banku

pośrednikiem finansowym

maklerem giełdowym

specjalistą ds. podatków i skarbowości

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące według zasad rynkowych, niezależnie od jego wielkości i struktury organizacyjno–prawnej, powinno posiadać świadomie sformułowaną i realizowaną strategię działania.

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN
OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 420 zł 360 zł 510 zł
CZESNE ZA ROK 4740 zł 5100 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 400 zł 340 zł 500 zł
CZESNE ZA ROK 4500 zł 5000 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).