W trosce o innych

Fizjoterapia
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

kdudek@san.edu.pl

Opis Kierunku

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych

w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych

w gabinetach odnowy biologicznej

w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową

w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

W pracy fizjoterapeuty niezwykle ważne jest uczestniczenie w procesie powrotu do zdrowia rehabilitowanego pacjenta. Wspólne osiąganie dobrych wyników terapii przynosi ogromną satysfakcję.

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 520 zł 460 zł 540 zł 650 zł 590 zł 570 zł
CZESNE ZA ROK 5940 zł 6480 zł 7800 zł 7080 zł 5700 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 510 zł 450 zł 530 zł 600 zł 560 zł 540 zł
CZESNE ZA ROK 5820 zł 6360 zł 7200 zł 6720 zł 5400 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).