W trosce o innych

Fizjoterapia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN

kdudek@san.edu.pl

Opis Kierunku

Polscy fizjoterapeuci za swoją wiedzę i kompetencje są doceniani w różnych zakątkach świata.

Studia na kierunku Fizjoterapia pozwalają zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu jak również wiedzy klinicznej z zakresu ortopedii, pediatrii, neurologii, reumatologii, kardiologii, ginekologii. Program studiów zakłada dużą ilość praktyk, dzięki którym pod okiem specjalistów można poszerzyć wiedzę kliniczną i praktyczną, szkoląc swoje umiejętności.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Wykształcenie zdobyte w ramach kierunku fizjoterapia umożliwia podjęcie pracy:

w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia: przychodniach, szpitalach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, gabinetach rehabilitacyjnych

w zakładach przyrodoleczniczych, sanatoriach i ośrodkach wypoczynkowych

w gabinetach odnowy biologicznej

w ośrodkach prowadzących gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży

w publicznych i niepublicznych ośrodkach sportowo- rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistycznych placówkach zajmujących się opieką nad osobami z niepełnosprawnością umysłową

w placówkach sportowych: przychodniach sportowo-lekarskich, gabinetach odnowy biologicznej przy klubach sportowych

W pracy fizjoterapeuty niezwykle ważne jest uczestniczenie w procesie powrotu do zdrowia rehabilitowanego pacjenta. Wspólne osiąganie dobrych wyników terapii przynosi ogromną satysfakcję.

dr n. med. Katarzyna Dudek, prof. SAN
Prodziekan ds. Nauk o Zdrowiu i Psychologii

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

650 zł 490 zł*

 
II ROK 12 650 zł  
III ROK 12 650 zł  
IV ROK 12  650 zł  
V ROK 10  760 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

600 zł 510 zł*

 
II ROK 12 600 zł  
III ROK 12 600 zł  
IV ROK 12 600 zł   
V ROK 10 720 zł