Odkryj siebie i innych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Kierunek w przygotowaniu
« wróć

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

studia stacjonarne/niestacjonarne 

Czas trwania studiów:

5 lat
(10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Bożena Zając, prof. SAN

Specjalności

Specjalności wybierana są po 6 semestrze i realizowane na 4 i 5 roku studiów.

Opis Kierunku

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna  przygotowuje do zdobycia pogłębionej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej oraz wiedzy z zakresu filozofii, społecznych procesów rozwoju, wychowania, socjalizacji oraz nauczania – uczenia się, niezbędnej do profesjonalnych działań dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolu i klasach I – III szkoły podstawowej. będzie potrafił udzielać pomocy i wsparcia rodzicom (opiekunom) w wychowaniu dziecka (ucznia). Będzie znał zasady funkcjonowania przedszkoli i szkół podstawowych, metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci (uczniów).

 Poznasz w pogłębionym stopniu merytoryczne zagadnienia poszczególnych przedmiotów nauczania w przedszkolu i szkole. prowadzić proces dydaktyczno – wychowawczy oraz tworzyć autorskie programy nauczania, wspierania rozwoju dziecka, w tym dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi. W swych działaniach, wynikających z założeń podstawy programowej oraz uwzględniających współczesne trendy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, będzie skoncentrowany na dziecku (uczniu). Nadto, będzie potrafił twórczo podchodzić do zadań edukacyjnych oraz dobierać właściwy sposób postępowania edukacyjnego do indywidualnego tempa rozwoju dziecka (ucznia) i możliwości jego uczenia się, w tym zaspokajać szczególne potrzeby edukacyjne dzieci (uczniów).

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

kluby malucha

żłobki

przedszkola i oddziały przedszkolne

świetlice szkolne

szkoły podstawowe

Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. ~Janusz Korczak

dr Bożena Zając, prof. SAN
OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

470 zł 390 zł*

 
II ROK 12 470 zł  
III ROK 12 470 zł  
IV ROK 12  470 zł  
V ROK 10  620 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

500 zł 400 zł*

 
II ROK 12 400 zł  
III ROK 12 400 zł  
IV ROK 12  400 zł  
V ROK 10  500 zł