Daj sobie prawo

Prawo
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

5 lata (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

akolodziejska@san.edu.pl

Opis Kierunku

Sukces osiągnięty wytrwałą i sumienną pracą, prestiżowy zawód, cieszący się uznaniem i szacunkiem społecznym. Właśnie dlatego warto wybrać Prawo.

Wiedza przekazywana studentom przez specjalistów, kreowanie w nich umiejętności praktycznych, stosowanie nowatorskich programów, umożliwiających poznanie wszystkich aspektów wymarzonego zawodu, to tylko niektóre wyróżniki studiów prawniczych w Społecznej Akademii Nauk.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:

ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną

udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa

pracy w organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.

pracy w podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych

pracy w urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej

pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli

pracy w podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ)

pracy w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego

Ogromną satysfakcję sprawia mi poczucie wypromowania wielu wspaniałych ludzi. Jestem z nich bardzo dumna, spotykając ich niejednokrotnie po latach w różnych sytuacjach zawodowych.

Dr Agata Kołodziejska, Prof. SAN
Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 480 zł 420 zł 480 zł 490 zł 490 zł 590 zł
CZESNE ZA ROK 5460 zł 5760 zł 5880 zł 5880 zł 5900 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 420 zł 360 zł 420 zł 430 zł 430 zł 510 zł
CZESNE ZA ROK 4740 zł 5040 zł 5160 zł 5160 zł 5100 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).