Daj sobie prawo

Prawo

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

5 lata (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Agata Kołodziejska, prof. SAN

akolodziejska@san.edu.pl

Opis Kierunku

Sukces osiągnięty wytrwałą i sumienną pracą, prestiżowy zawód, cieszący się uznaniem i szacunkiem społecznym. Właśnie dlatego warto wybrać Prawo.

Wiedza przekazywana studentom przez specjalistów, kreowanie w nich umiejętności praktycznych, stosowanie nowatorskich programów, umożliwiających poznanie wszystkich aspektów wymarzonego zawodu, to tylko niektóre wyróżniki studiów prawniczych w Społecznej Akademii Nauk.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:

ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną

udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawniczej

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa

pracy w organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.

pracy w podmiotach gospodarczych realizujących różne rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych

pracy w urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej

pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli

pracy w podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ)

pracy w instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego

Ogromną satysfakcję sprawia mi poczucie wypromowania wielu wspaniałych ludzi. Jestem z nich bardzo dumna, spotykając ich niejednokrotnie po latach w różnych sytuacjach zawodowych.

Dr Agata Kołodziejska, Prof. SAN
Prodziekan ds. Bezpieczeństwa, Prawa i Administracji

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 420 zł*

 
II ROK 12 540 zł  
III ROK 12 540 zł  
IV ROK 12  540 zł  
V ROK 10  630 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

480 zł 360 zł*

 
II ROK 12 480 zł  
III ROK 12 480 zł  
IV ROK 12  480 zł  
V ROK 10  550 zł