Odkryj siebie i innych

Psychologia

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Marek Krawiec

mkrawiec@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 6 semestrze i realizowane na 4 i 5 roku studiów.

Opis Kierunku

Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent może podjąć pracę:

w placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne

w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,

w służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych

w firmach w działach reklamy, HR

w policji

w wojsku

Psychologia to kierunek, który daje ogromne możliwości zawodowe. Dzięki różnorodnym specjalnościom pozwala przygotować się do pełnienia funkcji zawodowych w wielu sektorach życia publicznego.

dr Marek Krawiec
OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia stacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

540 zł 420 zł*

 
II ROK 12 540 zł  
III ROK 12 540 zł  
IV ROK 12  540 zł  
V ROK 10  620 zł  

 

* promocja "Summer Time"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

480 zł 360 zł*

 
II ROK 12 480 zł  
III ROK 12 480 zł  
IV ROK 12  480 zł  
V ROK 10  550 zł