Odkryj siebie i innych

Psychologia
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia jednolite magisterskie

Forma studiów:

stacjonarna/niestacjonarna
SAN Łódź

Czas trwania studiów:

5 lat (10 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Marek Krawiec

mkrawiec@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 6 semestrze i realizowane na 4 i 5 roku studiów.

Opis Kierunku

Odkrywanie tajników ludzkiej natury i mechanizmów kształtujących wnętrze człowieka jest niezwykle interesujące, zwłaszcza dzisiaj, gdy tempo współczesnego świata generuje tak wiele zmian w psychice jednostki.

Studia z zakresu Psychologii dają możliwość zgłębienia tej wiedzy i zdobycia umiejętności niezbędnych, by nieść pomoc i wsparcie drugiemu człowiekowi. Proponowane specjalizacje pozwalają ukierunkować się na wybór przyszłej ścieżki kariery i rozwoju zawodowego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent może podjąć pracę:

w placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne

w placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,

w służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych

w firmach w działach reklamy, HR

w policji

w wojsku

Psychologia to kierunek, który daje ogromne możliwości zawodowe. Dzięki różnorodnym specjalnościom pozwala przygotować się do pełnienia funkcji zawodowych w wielu sektorach życia publicznego.

dr Marek Krawiec
OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 480 zł 420 zł 480 zł 490 zł 490 zł 590 zł
CZESNE ZA ROK 5460 zł 5760 zł 5880 zł 5880 zł 5900 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok IV rok V rok
ILOŚĆ RAT 12 12 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 420 zł 360 zł 420 zł 430 zł 430 zł 510 zł
CZESNE ZA ROK 4740 zł 5040 zł 5160 zł 5160 zł 5100 zł
Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).