Odkryj siebie i innych

Pedagogika

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarny
SAN Londyn

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Eulalia Adasiewicz

eadasiewicz@san.edu.p

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze
i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Wybitny pedagog potrafi obudzić i utrzymać w młodym człowieku wewnętrzną motywację do zgłębiania tajemnic świata.

Właśnie takich pedagogów pragniemy kształcić w Społecznej Akademii Nauk. Program studiów układamy tak, by umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić  lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

w szkołach

w przedszkolach

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

w świetlicach szkolnych

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w instytucjach wychowania pozaszkolnego

w bursach

w internatach

dr Eulalia Adasiewicz
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 110 £ 90 £ 125 £ 150 £
CZESNE ZA ROK 1220 £ 1500 £ 1500 £

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 100 £ w opłacie wpisowej
  • 100 £ w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 £) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).