Odkryj siebie i innych

Pedagogika

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarny
SAN Londyn

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Eulalia Adasiewicz

eadasiewicz@san.edu.p

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze
i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Wybitny pedagog potrafi obudzić i utrzymać w młodym człowieku wewnętrzną motywację do zgłębiania tajemnic świata.

Właśnie takich pedagogów pragniemy kształcić w Społecznej Akademii Nauk. Program studiów układamy tak, by umożliwić studentom zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, poznanie metod pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Nasze działania skupiają się na tym, by w procesie kształcenia umożliwić  lepsze zrozumienie rzeczywistości wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

w szkołach

w przedszkolach

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

w świetlicach szkolnych

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w instytucjach wychowania pozaszkolnego

w bursach

w internatach

dr Eulalia Adasiewicz
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

£125

 
II ROK 12 £125  
III ROK 10 £156