Otwórz się na działanie

Zarządzanie

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarny
SAN Londyn

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

mgr Kamila Pawłowska

kpawlowska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Co sprawia, że szeregowy pracownik szybko awansuje na kierownicze stanowisko?

Dlaczego jeden start-up rozwija się szybciej niż inny?

Po pierwsze niezbędna jest gruntowna wiedza z zakresu zarządzania. Chcąc kształcić dobrych managerów, program studiów ułożyliśmy tak, by wyposażyć ich w umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej

 w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi

w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi

w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek 

mgr Kamila Pawłowska

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 110 £ 90 £ 125 £ 150 £
CZESNE ZA ROK 1220 £ 1500 £ 1500 £

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 100 £ w opłacie wpisowej
  • 100 £ w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 £) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).