Otwórz się na działanie

Zarządzanie

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarny
SAN Londyn

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

mgr Kamila Pawłowska

kpawlowska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Co sprawia, że szeregowy pracownik szybko awansuje na kierownicze stanowisko?

Dlaczego jeden start-up rozwija się szybciej niż inny?

Po pierwsze niezbędna jest gruntowna wiedza z zakresu zarządzania. Chcąc kształcić dobrych managerów, program studiów ułożyliśmy tak, by wyposażyć ich w umiejętności kreatywnego i analitycznego myślenia, tworzenia projektów i biznesplanów, opracowywania i wdrażania strategii marketingowych oraz komunikacji zewnętrznej i wewnątrzorganizacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej

 w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi

w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi

w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek 

mgr Kamila Pawłowska

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

£125

 
II ROK 12 £125  
III ROK 10 £156