Otwórz się na działanie

Zarządzanie

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

niestacjonarna
SAN Londyn

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

mgr Kamila Pawłowska

kpawlowska@san.edu.pl

Profile

Profile specjalnościowe wybierane są od 1 roku studiów.

Opis Kierunku

Specjalistyczne kwalifikacje i biegła znajomość reguł rządzących biznesem, to atuty dobrego menedżera.

Studia II stopnia skierowane są do wszystkich, którzy chcą poszerzyć kompetencje zawodowe z zakresu zarządzania, a jednocześnie zdobyć nową wiedzę, dzięki ukierunkowaniu ścieżki kształcenia pod kątem profili specjalnościowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej

 w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi

w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi

w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek 

mgr Kamila Pawłowska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 140 £ 120 £ 168 £
CZESNE ZA ROK 1580 £ 1680 £

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 100 £ w opłacie wpisowej
  • 100 £ w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 £) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).