Otwórz się na działanie

Zarządzanie

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)

Forma studiów:

niestacjonarna
SAN Londyn

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

mgr Kamila Pawłowska

kpawlowska@san.edu.pl

Profile

Profile specjalnościowe wybierane są od 1 roku studiów.

Opis Kierunku

Specjalistyczne kwalifikacje i biegła znajomość reguł rządzących biznesem, to atuty dobrego menedżera.

Studia II stopnia skierowane są do wszystkich, którzy chcą poszerzyć kompetencje zawodowe z zakresu zarządzania, a jednocześnie zdobyć nową wiedzę, dzięki ukierunkowaniu ścieżki kształcenia pod kątem profili specjalnościowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

w każdym przedsiębiorstwie, organizacji rządowej oraz jednostce administracji państwowej

 w departamentach planowania i rozwoju strategicznego

w kadrach oraz działach zarządzania zasobami ludzkimi

w firmach konsultingowych, zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi

w przedsiębiorstwach na stanowiskach specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego za opracowywanie strategii marketingowych, promocję, public relations oraz wizerunek 

mgr Kamila Pawłowska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12 £180  
II ROK 10 £180