Otwórz się na działanie

Finanse i rachunkowość

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

Studia ON-LINE

SAN ON-LINE w Łodzi

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Justyna Fijałkowska, prof. SAN

jfijalkowska@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Rachunkowość i analiza finansowa:

  • Rachunkowość przedsiębiorstw
  • Rachunkowość jednostek sektora publicznego

 

 

Zarządzanie finansami:

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
  • Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach
  • Zarządzanie kapitałem na rynku finansowym
Opis Kierunku

Globalne rynki finansowe rozwijają się dziś wyjątkowo dynamicznie. Stąd konieczność kształcenia doskonale przygotowanych specjalistów, którzy w przyszłości zadbają o nasze bezpieczeństwo finansowe.

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu finansów, podatków, rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Bogata oferta zajęć praktycznych i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym dają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę studiów on-line

Studia ON-LINE w Społecznej Akademii Nauk realizowane są dwutorowo. Podstawę stanowią działania na platformie edukacyjnej Blackboard Learn Ultra. 

Zajęcia ON-LINE odbywające się na platformie edukacyjnej realizowane są:

  • synchronicznie - zajęcia i wykłady (nieobowiązkowe) odbywają się w od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych (po godzinie 18:00 czasu polskiego)
  • asynchronicznie - na platformie moderowanej przez wykładowcę: forum dyskusyjne, zadania, testy, projekty (jako część ćwiczeniowa)

Podczas całego roku akademickiego odbywa się pięć zjazdów w łódzkiej filii Uczelni - zjazd wprowadzający do semestru zimowego w październiku, zjazd dydaktyczny w grudniu, zjazd w sesji egzaminacyjnej połączony z wykładami wprowadzającymi w semestr letni w lutym, zjazd dydaktycznym w kwietniu i zjazd w sesji egzaminacyjnej na przełomie czerwca i lipca. 

Kariera

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz podjąć pracę:

w firmach handlowych i usługowych

w bankach

w zakładach ubezpieczeń

w instytucjach finansowych

w jednostkach administracji rządowej i samorządowej

w biurach rachunkowych

w urzędach skarbowych

w firmach doradczych i audytorskich

w biurach maklerskich

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące według zasad rynkowych, niezależnie od jego wielkości i struktury organizacyjno-prawnej, powinno posiadać świadomie sformułowaną i realizowaną strategię działania.

dr Justyna Fijałkowska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Gwarantowane stałe czesne

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.
Studia niestacjonarne
ROK NAUKI ILOŚĆ RAT CZESNE ZA MIESIĄC  
I ROK 12

400 zł 260 zł*

 
II ROK 12 400 zł  
III ROK 10 460 zł  

 

* promocja "Summer Time"