Otwórz się na działanie

Logistyka
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

niestacjonarna on-line

Polska Akademia Otwarta

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Anita Fajczak-Kowalska 

afajczak@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Otwarty umysł, umiejętność planowania i analizowania to cechy szczególnie pożądane w jednej z najlepiej rozwijających się branż sektora gospodarki, którą jest logistyka.

Studia na tym kierunku dają możliwość  zdobycia specjalistycznej wiedzy na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych. Program studiów kładzie szczególny nacisk na procesy wirtualizacji zarządzania logistycznego z wykorzystaniem Internetu oraz innowacyjnych rozwiązań ICT.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę Polskiej Akademii Otwartej

Po ukończeniu studiów możesz podjąć pracę:

w przedsiębiorstwach zajmujących się logistyką, zaopatrzeniem, dystrybucją i handlem

w firmach spedycyjnych przy: controllingu, harmonogramowaniu, rozliczeniach, planowaniu przepływów

jako menedżer organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych

jako menedżer odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych

jako specjalista ds. jakości, standaryzacji i kontroli procesów

jako kierownikiem centrum magazynowania i dystrybucji

jako pracownik służb utrzymania ruchu lotniczego

jako pracownik jednostek doradczych i innych organizacji, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna, techniczna i informatyczna

jako specjalista ds. obsługi klienta

jako specjalista ds. handlu elektronicznego

jako doradca biznesowy w zakresie logistyki

Wszechobecna dostępność Internetu zmieniła sposób konsumowania informacji i produktów przez klientów. (…) Logistyka stanowi egzemplifikację przeobrażeń jakim ulegają przedsiębiorstwa na skutek inkluzji nowych technologii.

dr Anita Fajczak-Kowalska
opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 350 zł 290 zł 370 zł 440 zł
CZESNE ZA ROK 3900 zł 4440 zł 4400 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).