Warto uczyć się przez całe życie

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Informacje

Typ studiów:
studia podyplomowe
Forma studiów:
studia niestacjonarne
Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
186 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

mgr Paweł Gut

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Studia  skierowane są  do osób które zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z nadzorem nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.

Studia  skierowane są  do osób które zamierzają podjąć pracę na stanowiskach związanych z nadzorem nad bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy.  W czasie dwóch semestrów nauki  studenci uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające rozpocząć pracę w służbie bhp lub – po spełnieniu dodatkowych warunków- rozpocząć działalność gospodarczą  jako niezależny podmiot doradczy, ponieważ studia spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.
Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy). Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach.
Celem studiów jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji zgodnych z wymogami prawa stanowisk pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności w zakresie praktycznego implementowania zdobytej wiedzy w środowisku firm sektora firm budowlanych, produkcyjnych i usługowych.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób, które zamierzają podjąć pracę w służbie bhp. Głownie do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Możliwość zdobywania wiedzy u osób bezpośrednio związanych z branżą i odnoszących w niej sukcesy jest bezcenna. Absolwent trafia na rynek pracy wyposażony w wiedzę – zgodnie z wymogami przedmiotu oraz w umiejętności jak tę wiedze stosować. Nowy zawód to nowa szansa na karierę.

PROGRAM STUDIÓW

Studia trwają dwa semestry,  w wymiarze 186 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy). Kadrę dydaktyczną stanowią wyłącznie praktycy. Osoby zawodowo związane z obszarem który omawiają na zajęciach.

Zadania pracowników służby BHP

Elementy pomocy przedmedycznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy

Zarządzanie procesami - wprowadzenie

Ocena i analiza ryzyka zawodowego

Regulacje prawne bezpieczeństwa pracy maszyn, urządzeń i produktów

Ochrona środowiska naturalnego

Czynniki zagrożeń w środowisku pracy

Elementy prawa pracy

Psychologia pracy

Ergonomia i fizjologia pracy

Choroby zawodowe i wypadki przy pracy

Podstawy metodyczne szkolenia dorosłych w zakresie BHP

Ochrona przeciwpożarowa

Dlaczego warto?

Zajęcia prowadzone są aktywnymi metodami warsztatowymi. 

Wykorzystanie metody case study ( studium przypadku) pozwala na włączanie studentów w proces edukacyjny i gwarantuje łatwiejsze przyswajanie wiedzy merytorycznej i proceduralnej. Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest przygotowanie pracy dyplomowej w formie pisemnej.

Absolwenci

Studia podyplomowe BHP skierowane są do osób, które zamierzają podjąć pracę w służbie BHP.

Głownie do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym rynku pracy. Możliwość zdobywania wiedzy u osób bezpośrednio związanych z branżą i odnoszących w niej sukcesy jest bezcenna. Absolwent trafia na rynek pracy wyposażony w wiedzę – zgodnie z wymogami przedmiotu oraz w umiejętności jak tę wiedze stosować. Nowy zawód to nowa szansa na karierę. Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi (PIP, PSP, PIS, SANEPID, Policja, Prokuratura).

Wykładowcy

mgr Paweł Gut

Główny specjalista BHP, certyfikowany przez CIOP i PIB jako ekspert ośrodka doradczego bhp, auditor wewnętrzny ISO norm serii 1800 (Dekra), wieloletni wykładowca związany z Wydziałem Zarządzania UŁ oraz SAN. W przebiegu kariery zawodowej współpracował w obszarze zarządzania i edukacji m.in. z PKN Orlen, BP, PZU SA. W zakresie pełnienia obowiązków służby bhp zaangażowany przy Budowie Stadionu Narodowego, przy drogach ekspresowych S8, S14, S17. Jako trener i szkoleniowiec realizował projekty dla Castorama, Dell, P&G Gillette, ABB, Bombardier, Veolia, Orange, Kellog, Borga, UDT, Takeda, Cemex, K-flex, itd.  Prowadzi własną firmę konsultingową w zakresie bhp oraz ośrodek szkoleniowy. Klientami są firmy sektora budowlanego, produkcyjnego oraz usług btb z obszaru województwa łódzkiego. Autor opinii prawnych na potrzeby sądu.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4500 zł 2350 zł 600 zł
łączna kwota 
4500 zł 4700 zł 4800 zł