Warto uczyć się przez całe życie

Digital Media i Komunikacja PR

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
200 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Grzegorz Mnich, prof. SAN

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów Digital Media i Komunikacja PR jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w mediach cyfrowych, w marketingu internetowym oraz w branży public relations.

Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia dziennikarskich treści multimedialnych, do pracy z dźwiękiem i obrazem (nagrywanie, montaż, konwersja różnych formatów), do zdobywania istotnych informacji, ich pozycjonowania i przekazywania odbiorcom. Dzięki studiom poznajemy znaczenie pozawerbalnego przekazu i specyfikę języka nowych mediów, potrafimy też posługiwać się językiem cyfrowym w praktyce.

Jednocześnie studia przygotowują do działań w zakresie e-marketingu i prowadzenia wielu kanałów dystrybucji treści – w obszarze komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, nowoczesnej reklamy i działań promocyjnych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami. Oprócz praktycznej wiedzy o narzędziach PR, istotne będzie kształcenie sprawności komunikacyjnej, rozumianej jako pożądana umiejętność kreowania treści, stosowania content marketingu, zależnie od potrzeb organizacji macierzystej lub klienta.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

  • kierowników i dyrektorów działów marketingowych oraz PR, którzy  zamierzają wykorzystać potencjał sieci do obsługi klienta, sprzedaży czy wsparcia procesów biznesowych przedsiębiorców pragnących zaistnieć i rozwijać swoją obecność w wirtualnym środowisku
  • właścicieli małych przedsiębiorstw czy jednoosobowych firm, którzy chcą w nowoczesny sposób promować swoją działalność
  • menedżerów e-marketingu szukających inspiracji dla nowych pomysłów na wykorzystanie Internetu w swojej działalności
  • specjalistów od marketingu oraz PR, którzy planują podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie: social mediów, content, brand i digital marketingu oraz tradycyjnego marketingu, reklamy i promocji.

Ze względu na rosnące znaczenie Internetu oraz uniwersalność wiedzy przekazywanej w trakcie studiów zdobyte umiejętności będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej, niezależnie od branży, w której w danej chwili pracują słuchacze.

PROGRAM STUDIÓW

Social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, Youtube)

VIDEO - jak nagrywać profesjonalnie i robić transmisje live na komputerze, smarfonie, aparatem fotograficznym czy kamerą; jakich narzędzi używać do montażu i postprodukcji; fotografia - aplikacje na smartfona i desktop, fotografia cyfrowa

Płatne formy reklamy w internecie (Google Ads, Facebook Ads, Linkedin, Twitter etc.)

Grafika - umiejętność korzystania z wybranych programów do obróbki zdjęć np. Photoshop, Lightroom, Canva

Multimedialny newsroom – zadania dziennikarza

Fakenewsy, dezinformacja

Copywriting - kreatywna praca z tekstem; webwriting - sztuka pisania w Internecie

Blogi i media firmowe w procesie komunikacji

Narzędzia CONTENT MARKETINGU; projektowanie komunikacji; nowoczesne kanały komunikacji SEO

Corporate Identity i kreowanie wizerunku

Współczesny PR, czyli połączenie media realtions, public relations, social media i marketingu

Dlaczego warto?
Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych Digital media i komunikacja PR będzie potrafił przygotowywać materiały dziennikarskie do mediów internetowych; pozna różnice między klasycznym przekazem dziennikarskim a językiem nowych mediów. Absolwent studiów będzie potrafił też wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym; stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu oraz projektować strategie komunikacyjne w wielu obszarach z użyciem zasad i narzędzi marketingu treści.

Wykładowcy

dr Grzegorz Mnich, prof. SAN

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Dziennikarz mediów elektronicznych. Pracował w Faktach TVN jako reporter, wydawca, prezenter. Obecnie jako dziennikarz informacyjny jest zatrudniony w multimedialnej Grupie ZPR (Radio Eska, Wawa, Plus, Vox),  komentuje też bieżące wydarzenia społeczne i polityczne w TVP Łódź i regionalnej TV TOYA. Od kilkunastu lat z Brukseli i Strasburga relacjonuje jako dziennikarz sesje plenarne Parlamentu Europejskiego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują funkcjonowanie współczesnych mediów, zachodzące w nich przemiany; propagandę w mediach; historię najnowszą Polski i świata. Jest autorem i współautorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od siedmiu lat jest kierownikiem kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Wraz ze swoimi studentami cyklicznie uczestniczy w warsztatach dziennikarskich w Strasburgu i Brukseli organizowanych przez Parlament Europejski. Prywatnie taternik, członek Polskiego Związku Alpinizmu.

Marcin Kwintkiewicz

Absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Łódzkim i podyplomowo marketingu internetowego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez 10 lat był dziennikarzem, przez kolejne 10 odpowiadał za komunikację w instytucjach publicznych: UMŁ, ŁSSE i UMWŁ. Wykładowca akademicki na UŁ i SAN – uczy studentów budowania marki, komunikacji kryzysowej, PR oraz współczesnych mediów, z naciskiem na media społecznościowe.

Prowadzi także własną firmę Kwintesencję, która szkoli i obsługuje firmy w zakresie komunikacji biznesowej. Obsługiwał strony od założenia do 65 tysięcy fanów, ma na swoim koncie posty mające milionowe zasięgi. Szkoli także z wystąpień publicznych i współczesnych form komunikacji. Prywatnie fan biegania, fotografii i nowoczesnych technologii. Książki nadal woli czytać w wersjach papierowych.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3500 zł 1850 zł 488 zł
łączna kwota 
3500 zł 3700 zł 3904 zł