Warto uczyć się przez całe życie

Kadry i Płace

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne/
studia ON-LINE

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

Dr Izabela Witczak

Opis Kierunku

Program studiów obejmuje wiadomości niezbędne do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych. Dlatego też naszym zamierzeniem jest przekazanie słuchaczom zarówno specjalistycznej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności z zakresu wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, prawa pracy, dokumentacji kadrowej, rozliczeń i dokumentacji podatkowej oraz ZUS.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z tematyką z zakresu prawa podatkowego oraz przepisami kadrowo-płacowymi;
nabycie wiedzy dotyczącej problematyki rozliczania czasu pracy, a także naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych;
nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego dotyczącego rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy oraz rozliczeń prowadzonych z ZUS.

Warto zrobić te studia m.in. ze względu na:
1. Zdobycie profesjonalnych i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia kadr i płac.
2. Możliwość otworzenia własnej firmy i świadczenia usług w zakresie kadr i płac.
3. Ciągły popyt na rynku na usługi w tym zakresie.

 

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby planujące pracować w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy takich działów jak: Zarządzanie Kadrami i HR, którzy chcieliby poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę dotyczącą tego obszaru.

 
Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Absolwent jest przygotowany do pełnienia samodzielnych funkcji kadrowych, płacowych, kadrowo-płacowych.

Dr Izabela Witczak - opiekun merytoryczny kierunku
Moim przedmiotem zainteresowań naukowo-badawczych jest obszar finansów i rachunkowości. Charakter dorobku naukowego, którego wyrazem są publikacje, wystąpienia na konferencjach naukowych odpowiada efektom kształcenia prowadzonych zajęć dydaktycznych. Moim głównym obszarem badawczym jest problematyka znaczenia rachunkowości w kreowaniu wartości firmy.

Wykładowcy:

Dr hab. Dominika Bąk-Grabowska
Dr Izabela Witczak
Dr Tomasz Kozłowski
Dr Natalia Bielińska
Dr Michał Poszwa
Mec. Agata Denisow
Mgr Ewa Świderska
Mgr Sylwia Gruszka
Mgr Bogusław Szymoniak
Mgr Piotr Szpera

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3000 zł 1600 zł 425 zł
łączna kwota 
3000 zł 3200 zł 3400 zł