Warto uczyć się przez całe życie

Lean Six Sigma

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr inż. Zbigniew Jarząbek 

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Zajęcia z przedmiotów ujętych w programie studiów prowadzą praktycy realizujący projekty dla firm z sektora produkcyjnego. Wszyscy mają doświadczenie trenerskie i są pasjonatami Lean Six Sigma.
Do ukończenia studiów wymagane jest przygotowanie i obrona projektu usprawnieniowego z obszaru Lean lub Six Sigma. UWAGA! Studia dają możliwość uzyskania Certyfikatu Lean SixSigma Green Belt na podstawie dodatkowego egzaminu obejmującego zagadnienia teoretyczne z obu obszarów.

Koncepcja Lean Six Sigma stała się najczęściej wybieranym sposobem zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, generując zapotrzebowanie na ekspertów w tym zakresie. Akademia Lean Six Sigma odpowiada na to zapotrzebowanie, dostarczając praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień. Teoria Six Sigma zasadniczo skupia się na narzędziach statystycznych, co skutkuje pomiarem i redukcją zmienności w procesach oraz osiągnięciem celów wyznaczonych przez Klienta. Z kolei metodologia Lean koncentruje się na identyfikacji strat, czyli czynnościach nie dodających wartości, co prowadzi do uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych. Z połączenia tych metodologii powstaje nowa jakość, co oznacza realizację wymagań Klienta w oparciu o wiedzę statystyczną i kontrolę procesu przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przetwarzania i kontroli kosztów.
Stosowanie metodologii Lean Six Sigma umożliwia uzyskanie przewagi konkurencyjnej opartej na sprawdzonych wzorcach biznesowych. Zyski z wdrożenia to:

 • Podniesienie satysfakcji klienta,
 • Zaangażowanie pracowników,
 • Zmniejszenie zmienności wyrobów,
 • Skrócenie czasu przetwarzania,
 • Poprawa bezpieczeństwa,
 • Poprawa jakości,
 • Wygenerowanie oszczędności.
Adresaci studiów

Studia skierowane są do: 

 • specjalistów i inżynierów zajmujących się wsparciem bądź optymalizacją procesów,
 • pracowników działów Lean, Kaizen i Ciągłego Doskonalenia,
 • kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla,
 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw.

PROGRAM STUDIÓW

Wprowadzenie do Lean 

Zrozumienie zmienności i analiza systemów pomiarowych (MSA)

Badanie składników zmienności i statystyczne sterowanie procesem (SPC)

Efektywne testowanie oraz „Robust Design”

Rozwiązywanie problemów metodą A3 i D8 

Hoshin Kanri

Przywództwo Lean

Metoda 5S. Organizacja miejsca pracy

Praca standaryzowana

Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn

Mapowanie strumienia wartości (VSM)

Mapowanie przepływu informacji

Projekt

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Absolwenci

Osoba kończąca studia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • narzędzi statystycznych,
 • identyfikacji strat i uproszczenia przebiegu procesów i zmniejszeniu czasu przejścia przez proces, a w konsekwencji do oszczędności finansowych,
 • kontroli kosztów,
 • praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień.

Wykładowcy

dr inż. Zbigniew Jarząbek 

Certyfikowany Black Belt LeanSigma, Ekspert Lean, Trener Wewnętrzny. Ukończył Biotechnologię na Politechnice Śląskiej, a w roku 2001 na Uniwersytecie Śląskim uzyskał tytuł doktora nauk biologicznych w dziedzinie biochemii. Od 20 lat praktyk Lean, zawodowo związany z sektorem farmaceutycznym. Pracował w organizacjach produkcyjnych jako Koordynator Laboratorium, Ekspert Lean oraz Menadżer Lean, a obecnie pracuje na stanowisku Senior Problem Manager w branży usługowej (IT). Obszary specjalizacji to głównie rozwiązywanie problemów, praca standaryzowana oraz mapowanie procesów. Współautor publikacji na temat Lean w prasie brażowej, pracował dla firm takich jak Grupa Armatura, Nordea Bank, Inline Polska, Bahlsen, Victaulic i innych.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4400 zł 2300 zł 600 zł
łączna kwota 
4400 zł 4600 zł 4800 zł