Warto uczyć się przez całe życie

Programowanie aplikacji frontend

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

mgr inż. Grzegorz Mazur

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Studia podyplomowe mają na celu zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technologiami webowymi. Studia podyplomowe mają na celu zdobycie praktycznych umiejętności programowania nowoczesnych aplikacji webowych - po stronie przeglądarki (tj. frontend). Charakter praktyczny studiów, oparty jest o programowanie aplikacji webowych - mini projektów IT. Projekty tworzone zostaną z wykorzystaniem używanych w praktyce IT -  bibliotek i frameworków np. Angular w aktualnej wersji (twórca biblioteki: Google). Na studiach można nauczyć się programować w języku Javascript (JS) i Typescript (TS).

Studia podyplomowe skierowane są dla osób, które chcą rozpocząć karierę w branży IT w zakresie programowania frontendu.  Zalecana jest znajomość podstaw programowania w jakimkolwiek języku programowania.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

  • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku programowania w zakresie frontendu,
  • osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tworzenia stron internetowych,
  • pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły dobrych praktyk programistycznych i wytycznych tworzenia nowoczesnych rozwiązań aplikacji internetowych.
Wprowadzenie do frontendu 

HTML5 oraz CSS3 oraz multimedia

Preprocesor SASS/LESS 

Technologia RWD (Responsive Web Design) 

Programowania w języku JavaScript - podstawy 

Repozytorium GITHUB i system kontroli wersji GIT  

Usprawnienie pracy programisty i baza danych  

Gulp/webpack  - automatyzacja pracy 

Zaawansowane programowanie w Javascript (Ecma script) i nowsze (ES6+) 

Projekt ćwiczeniowy aplikacji 

MongoDB 

Wykorzystanie JS do tworzenia aplikacji mobilnych

Wstęp do tworzenia aplikacji mobilnych (ionic/phonegap) 

Programowanie aplikacji Android/iOS z wykorzystaniem JavaScript  - projekt  

Biblioteka Angular (Google) 

Angular (aktualna wersja) – wprowadzenie do koncepcji 

Typescript dla Angular 

Projekt ćwiczeniowy – programowanie aplikacji z wykorzystaniem Angular 

Testy zaliczeniowe i prezentacja projektów aplikacji 

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę praktyczną z zakresu programowania aplikacji internetowych w zakresie frontendu (programowanie po stronie przeglądarki  internetowej tj. klienta). Będą potrafili zaprogramować projekty aplikacji webowych z wykorzystaniem Javascript i Angular. Absolwenci będą znać także dobre praktyki programistyczne i wytyczne tworzenia nowoczesnych rozwiązań aplikacji internetowych.

Wykładowcy

mgr inż. Grzegorz Mazur

Absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studiów podyplomowych na Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (Nowoczesne technologie Webowe i Mobilne) oraz  studiów podyplomowych (Android i iOS) na Politechnice Wrocławskiej.

Pracował w korporacjach międzynarodowych a także w mniejszych firmach tworzących oprogramowanie. Posiada również doświadczenie w przekazywaniu wiedzy i praktycznym szkoleniu ludzi dorosłych. Prowadzi szkolenia od 6 lat (w tym w IT od 4 lat). Właściciel firmy szkoleniowej od 4 lat. Zainteresowania zawodowe to: tworzenie aplikacji webowych, mobilnych oraz testowanie oprogramowania. Zwolennik praktycznych webowych rozwiązań do nauczania umiejętności IT w oparciu o livecoding i warsztaty.

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 4500 zł 2400 zł 625 zł
łączna kwota 
4500 zł 4800 zł 5000 zł