Warto uczyć się przez całe życie

Public relations w firmie

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180 h dydaktycznych

Opiekun kierunku:

dr Anna Jadachowska-Dziębor

podyplomowe@san.edu.pl

Opis Kierunku

Celem studiów jest kształcenie i doskonalenie praktycznych umiejętności potrzebnych w prowadzeniu działań PR w firmach, organizacjach czy stowarzyszeniach.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem praktycznej wiedzy i umiejętności koniecznych do wykonywania zawodu PR-owca.
Szczegółowym celem studiów jest:
- zrozumienie istoty nowego Public Relations,
- nauka pracy z nowym konsumentem poprzez budowę nowych treści i wykorzystywanie nowych narzędzi,
- zdobycie umiejętności budowy marki firmy,
-  nabycie praktycznych umiejętności w pracy z mediami, przygotowania materiałów prasowych, przeprowadzania konferencji,
- opanowanie umiejętności publicznej prezentacji, budowania zespołu,
- szerokie spojrzenie na PR powiązane z głębszą analizą najważniejszych zagadnień.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

  • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR, chcących wejść w zawodowe życie PR z solidnym pakietem praktycznej wiedzy i umiejętności z tej dziedziny
  • osób prowadzących własną działalność gospodarczą lub  zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy czy organizacji, ale także dla pracowników działów marketingu,
  • pasjonatów, którzy pragną zgłębić szczegóły potęgi komunikacji, okiełznać ją i wykorzystywać w praktyce.
Wstęp do Public Relations

Blok przybliży słuchaczom świat PR, wytłumaczy związki pomiędzy PR a innymi dziedzinami komunikacji (m.in. marketingiem, reklamą i psychologią). Słuchacze dowiedzą się, jak rozwijać umiejętność kreatywnego i nieszablonowego myślenia. Nauczą się projektować i realizować profesjonalną strategię PR. Poznają zasady etyczne w PR. Dowiedzą się, jak wykorzystać storytelling.

Public Relations w praktyce – zarządzanie reputacją firmy

Słuchacze zrozumieją miejsce public relations w strukturze organizacyjnej firmy, dowiedzą się jak zbudować program PR i jak go wycenić oraz dokonać ewaluacji prowadzonych działań.  Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki tworzenia tożsamości firmy i ich oddziaływania na pracowników. Nauczą się także zarządzania komunikacją w kryzysie.

Media Relations

Blok poświęcony będzie rynkowi mediów w Polsce. Słuchacze dowiedzą się jak działają media, nauczą się jak budować strategię media relations.  Poznają reguły, jakie rządzą mediami oraz zasady przygotowania konferencji prasowej, briefingu czy event PR. Blok poświęcony będzie zasadom redagowania materiałów PR, skutecznemu monitoringowi obecności firmy w mediach oraz pracy z kamerą.

Nowoczesne formy PR

Blok pokazuje, jak wykorzystać potęgę mediów społecznościowych, by prowadzić dwustronną komunikację. Dzięki zajęciom słuchacze zrozumieją jak Internet zmienił public relations. 

PR pracownika = PR firmy

Budowanie zespołu oraz coaching w praktyce. Celem modułu jest podnoszenie osobistych kompetencji interpersonalnych związanych z komunikacją.
Prawidłowa współpraca między członkami zespołu stanowi jeden z kluczowych czynników wpływających na jego efektywność. Wykorzystując takie narzędzia jak coaching czy gry zespołowe studenci popracują m.in. nad: budowaniem zespołu i efektywną komunikacją (wewnętrzną i zewnętrzną), postawami asertywnymi, rolą lidera w zespole, a także nad tym jak radzić sobie z komunikacja kryzysową oraz jak dawać pozytywny feedback (informację zwrotną).

Wymagania stawiane kandydatom

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: technicznego, ekonomicznego lub humanistycznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra). 

Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.

Absolwenci

Absolwenci będą posiadali kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty ds. public relations. Oznacza to, że będą  potrafili planować działania PR firmie – począwszy od koncepcji, budowy programu, wybór technik i sposobów budżetowania, a kończąc na ewaluacji i badaniu skuteczności prowadzonych kampanii.

Wykładowcy

dr Anna Jadachowska - Dziębor 

Trener, praktyk i specjalista z zakresu public relations; dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; absolwentka: Studium Public Relations realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk oraz Studium Przywództwa i Trenera, w tym trenera NLP (Via Agendi w Warszawie). Specjalista ds. PR. Autor i współautor publikacji na temat komunikacji dwustronnej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego i osoby publiczne w Internecie. Przez kilka lat związana z samorządem, rzecznik ds. marki, content designer w biurze prasowym.

Dorota Szczepaniak–Kwietniewska 

Praktyk PR, dziennikarz, od kilku lat związana z firmą zajmującą się monitoringiem mediów PRESS SERVICE Monitoring Mediów; doktorantka na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 3300 zł 1750 zł 475 zł
łączna kwota 
3000 zł 3500 zł 3800 zł