Wystartuj po wiedzę!

Zarządzanie informacją w mediach i biznesie

Informacje

Typ studiów:

studia podyplomowe

Forma studiów:

studia niestacjonarne

Czas trwania studiów:

1 rok (2 semestry)
180h dydaktycznych

Opis Kierunku

Celem studiów jest przygotowanie osób z różnych branż do zarządzania szeroko pojętą informacją. Czy to w wymiarze biznesowym czy medialnym, informacja stanowi największy kapitał, dlatego też odpowiednie zarządzanie nim jest nieodzowne.

Studia pozwolą poznać rodzaje informacji, teorie komunikowania, systemy zarządzania informacją oraz teoretyczne aspekty zarządzania. Podstawą są jednak umiejętności praktyczne. Dzięki studiom będzie można nabyć umiejętność filtrowania informacji, poznać narzędzia do ich weryfikowania, nabyć znajomości prawa w zakresie użytkowania informacji. Zawierają one także rozbudowany moduł poświęcony zjawisku dezinformacji.

Studia przygotowują do budowania i wspierania wizerunku marki odpowiednią komunikacją, pozwalają na samodzielne prowadzenie projektów wizerunkowych. Wąska specjalizacja i wymiar praktyczny, który stanowi 70% zajęć w toku studiów da absolwentom tego kierunku pełne przygotowanie do wykonywanej pracy, a ich klientom: firmom i mediom – wysoki standard informacji.

Informacja jest najdroższym towarem XXI wieku, a przecież żyjemy w czasach jej nadmiaru. Chaos informacyjny powoduje, że wybór informacji, ich rozumienie, weryfikacja a wreszcie konsumpcja i wykorzystanie stały się wyzwaniem dla współczesnego człowieka oraz firm i instytucji. Aby mu podołać potrzebujemy wiedzy i narzędzi z wielu dziedzin, dzięki którym zarządzanie informacją stanie się procesem skutecznym i efektywnym.

Dlatego też proponowane studia są interdyscyplinarne i praktyczne. Interdyscyplinarność polega na dostarczaniu studentom wiedzy z obszarów takich jak komunikacja społeczna, medioznawstwo, prawo, socjologia oraz zarządzanie. Połączenie tych dyscyplin powoduje, że studenci mają możliwość poznać pełne spektrum zarządzania informacją. Widzą także wielość zastosowań informacji oraz potrafią łączyć dziedziny wiedzy wykorzystując je w praktyce. O stronę praktyczną kierunku dbają wykładowcy praktycy, którzy podczas zajęć głównie zajmują się obszarem zastosowania i wykorzystania informacji, przy niezbędnym tylko dodatku teorii. Jest to wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku, który potrzebuje osób sprawnie zarządzających informacją na różnych polach.

Studia te są realizowane przez osoby specjalizujące się w konkretnych dyscyplinach, co czynie je unikatowymi nie tylko w Warszawie ale i w Polsce.

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:

absolwenci takich kierunków jak dziennikarstwo, komunikacja, PR czy zarządzanie ale również osoby, które ukończyły prawo, filologię, ekonomię i chciałaby uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienie zarządzania informacją.

Adresatami studiów są także praktycy: dziennikarze i media workerzy, którzy potrzebują nauczyć się zarządzania informacją z perspektywy medialnej oraz osoby, które medialną karierę planują rozpocząć, zarówno w mediach tradycyjnych jak i internecie. Będą to studia przydatne także dla tych, którzy prowadzą lub myślą o działalności związanej z pisaniem bloga lub prowadzeniem profesjonalnych kanałów w mediach społecznościowych.

Studia przydadzą się również rzecznikom prasowym i PR-owcom, którzy dzięki nim nabędą wiedzy o medialnej stronie procesu powstawania i dystrybuowania informacji, a także nauczą się praktycznych narzędzi do wykorzystywania w swojej codziennej pracy oraz specjalistów od wizerunku, dla których informacja jest podstawowym przedmiotem ale i narzędziem pracy.

Komunikacja masowa

Systemy zarządzania informacją

Etyka teoretyczna i praktyczna

Prawo 

Logika

Narzędzia do zarządzania informacją

Strategia informacyjno - komunikacyjna

Zarządzanie informacją w komunikacji korporacyjnej

Informacja w działalności charytatywnej

Język współczesnej informacji

Fact checking – dr Michał Chlebowski 

Standardy dziennikarskie – dr Michał Chlebowski 

Dezinformacja i fake news w biznesie i mediach

Czarny PR

Internet i media społecznościowe

Psychologia informacji

Analiza krytyczna

Sytuacje kryzysowe - biznes, polityka, media

Przepływ informacji w środowisku wielokulturowym

Ekspozycja społeczna informacji i jej formy

Design thinking 

Wielkie marki – ważne detale. Jak zarządzać informacją w marketingu międzynarodowych korporacji  – Iwona Baratowicz

Dziennikarstwo przyszłości. Informacja jako broń XXI wieku – Agnieszka Gozdyra Polsat News

Wymagania stawiane kandydatom

Adresatami są absolwenci studiów i licencjatów o profilu zarówno społecznym, humanistycznym (np. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna), jak i marketingowym (Zarządzanie);

Absolwenci

Absolwent będzie potrafił samodzielnie podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące informacji w swojej firmie lub organizacji. Będzie umiał przygotować profesjonalną strategię wizerunkową i PRową, będzie znał narzędzia do weryfikacji i zarządzania, pozna etyczny wymiar swojej pracy, zdobędzie umiejętności weryfikowania informacji, przez co nauczy się jak zapobiegać dezinformacji i jej skutkom, zaznajomi się ze standardami i procedurami. Dzięki studiom będzie potrafił zastosować te wszystkie umiejętności w praktyce, podnosząc jakość komunikacji, dzięki czemu zapobiegnie sytuacjom kryzysowym

Wykładowcy

Opłaty

Studia podyplomowe
opłata wpisowa 100 zł
ilość rat 1 rata 2 raty 8 rat
wysokość opłat 5000 zł 2600 zł 675 zł
łączna kwota 
5000 zł 5200 zł 5400 zł