Daj sobie prawo

Administracja i Zarządzanie Publiczne
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Świdnicy

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Jarosław Szandurski

jszandurski@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Sektor publiczny potrzebuje wykształconych i skutecznych  menedżerów, którzy sprostają wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości.

Moduł profilowy „Administracja i zarządzanie publiczne” jest skierowany do osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i przygotować się do profesjonalnego kierowania jednostkami administracji publicznej.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Filii SAN w Świdnicy

Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie moduł profilowy „Administracja i zarządzanie publiczne” może podjąć pracę:

w urzędach administracji publicznej

w organach podatkowych

w działach administracyjnych sądów i prokuratur

w organizacjach pozarządowych

w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

w kancelariach prawnych

jako menedżer w administracji państwowej

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko niezależność finansowa i organizacyjna, to realizacja pasji, marzeń, to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. To podjęcie wyzwania, które zakończy się słowem sukces.

dr Jarosław Szandurski
Prodziekan Filii SAN w Świdnicy

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 350 zł 290 zł 430 zł
CZESNE ZA ROK 3900 zł 4300 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).