Otwórz się na działanie

Menedżer organizacji
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magisterskie)
profil na kierunku Zarządzanie

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Świdnicy

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Jarosław Szandurski

jszandurski@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Efektywne kierowanie zespołem przynosi wymierne efekty w każdym przedsiębiorstwie, a dobrze zarządzany pracownik z zaangażowaniem wypełnia swoje obowiązki.

Profil: Menedżer organizacji, dzięki holistycznemu podejściu do współczesnego zarządzania, nastawiony jest na przygotowanie kompetentnej kadry zarządzającej, która w przyszłej pracy zawodowej w sektorze biznesowym i publicznym będzie efektywnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów.

Chcesz wiedzieć więcej?

Odwiedź stronę Filii SAN w Świdnicy

Absolwenci profilu menedżerskiego to potencjalni:

przedsiębiorcy

członkowie zarządów przedsiębiorstw

menedżerowie wyższych szczebli zarządzania w administracji publicznej

menedżerowie średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach

specjaliści sztabowi komórek wsparcia strategicznego

samodzielni specjaliści ds. rozwoju i strategii

specjaliści w obszarze organizacji i zarządzania

specjaliści w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w strukturach organizacji gospodarczych 

doradcy i konsultanci w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym

menedżerów w działach HR

specjalistów doradztwa personalnego i zawodowego, specjalistów w firmach consultingowych

samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

specjalistów odpowiedzialnych za rozwój i kształtowanie kadr w organizacji

Prowadzenie własnej firmy to nie tylko niezależność finansowa i organizacyjna, to realizacja pasji, marzeń, to możliwość sprawdzenia swoich umiejętności. To podjęcie wyzwania, które zakończy się słowem sukces.

dr Robert Seliga, prof. SAN
Pełnomocnik Rektora ds. Organizacji Dydaktyki oraz Sprawozdawczości Naukowej

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 400 zł 340 zł 500 zł
CZESNE ZA ROK 4500 zł 5000 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).