Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo wewnętrzne
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:
studia I stopnia (licencjat)
Forma studiów:
niestacjonarna
 
Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr hab. G. Wilk-Jakubowski, prof. SAN

gwilk-jakubowski@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują przyszłego absolwenta do profesjonalnej walki z szeroko pojętym bezprawiem, a także z innymi zagrożeniami z jakimi skonfrontowane jest państwo polskie. Główny nacisk w kształceniu studentów położony jest na zdobycie wysokiej sprawności intelektualnej i fizycznej w walce z przestępczością. Cały system edukacyjny na tych unikalnych studiach obejmuje szereg umiejętności potrzebnych w służbie na rzecz sprawnie funkcjonującego państwa. Kształcenie tego typu specjalistów w Społecznej Akademii Nauk jest wyjściem nie tylko naprzeciw potrzebom społecznym, ale i rosnącemu popytowi na rynku pracy.
Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia przygotowujące do reżimu wykonywania zawodów w resortach siłowych. Studentów obowiązuje etos służby dla obywateli. Słuchacze studiów dziennych noszą także umundurowanie galowe. Program studiów zawiera kształtowanie umiejętności praktycznych takich jak np. wspinaczka, nurkowanie, ratownictwo medyczne.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę Filii SAN w Tarnobrzegu

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i  Siłach Zbrojnych

w Państwowej Straży Pożarnej i  Straży Granicznej

w Służbie Więziennej

w Straży Miejskiej

w Służbach i inspekcjach

w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego

w administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)

w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa

w organizacjach pozarządowych

w ośrodkach doradczych

Ważnym dla bezpieczeństwa kulturowego zadaniem gminy jest dbanie o ład przestrzenny na swoim obszarze. To zadanie władze samorządu powinny zrozumieć również jako dbałość o krajobraz kulturowy miasta (…)

dr hab. G. Wilk-Jakubowski, prof. SAN
Dziekan Filii SAN w Tarnobrzegu

Opłaty

Studia niestacjonarne

ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 320 zł 270 zł* 350 zł 400 zł
CZESNE ZA ROK 3660 zł 4200 zł 4000 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).