Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Grant Rekrutacyjny - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magister)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Tarnobrzegu

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr hab. G. Wilk-Jakubowski, prof. SAN

gwilk-jakubowski@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierana są po  2 semestrze i realizowane na 2 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej (z zakresu nauk prawnych, taktyk i technik operacyjnych, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, zarządzania kryzysowego), jak i umiejętności praktycznych z zakresu sprawności fizycznej (m.in. wyszkolenie strzeleckie, techniki interwencyjne), które są niezbędne podczas rekrutacji do służb, jak również podczas wykonywania obowiązków zawodowych. 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Odwiedź stronę Filii SAN w Tarnobrzegu

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji

w Państwowej Straży Pożarnej

w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

w służbach i instytucjach stojących na straży bezpieczeństwa państwa i obywateli

w prywatnych podmiotach zajmujących się ochroną osób i mienia

Ważnym dla bezpieczeństwa kulturowego zadaniem gminy jest dbanie o ład przestrzenny na swoim obszarze. To zadanie władze samorządu powinny zrozumieć również jako dbałość o krajobraz kulturowy miasta (…)

DR HAB. G. WILK-JAKUBOWSKI, PROF. SAN
DZIEKAN FILII SAN W TARNOBRZEGU

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 340 zł 280 zł 410 zł
CZESNE ZA ROK 3780 zł 4100 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).