Otwórz się na działanie

Ekonomia
Grant Rekrutacyjny - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia II stopnia (magister)

Forma studiów:

niestacjonarna

Filia SAN w Tarnobrzegu

Czas trwania studiów:

2 lata (4 semestry)

Opiekun kierunku:

dr Monika Gajdowska

mgajdowska@san.edu.pl

Specjalności

Profile specjalnościowe wybierane są od 1 roku studiów.

Opis Kierunku

Specjalistyczne kwalifikacje i biegła znajomość reguł rządzących rynkiem, umożliwiają wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz pozyskiwanie środków na ich działalność.

Studia II stopnia skierowane są do wszystkich, którzy chcą poszerzyć kompetencje zawodowe z zakresu ekonomii, a jednocześnie zdobyć nową wiedzę, dzięki ukierunkowaniu ścieżki kształcenia pod kątem profili specjalnościowych.

Chcesz wiedzieć więcej? 

Odwiedź stronę Filii SAN w Tarnobrzegu

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

we własnej działalności gospodarczej

w firmach finansowych, ubezpieczeniowych i analitycznych

w administracji rządowej i samorządowej

w przedsiębiorstwach prywatnych

w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych

w biurach rachunkowych, podatkowych i maklerskich

w bankach

DR MONIKA GAJDOWSKA
PRODZIEKAN FILII SAN W TARNOBRZEGU

Opłaty

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok
ILOŚĆ RAT 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 340 zł 280 zł 410 zł
CZESNE ZA ROK 3780 zł 4100 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).