Daj sobie prawo

Administracja

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/ niestacjonarny
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Arkadiusz Kujawa
akujawa@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Jaki powinien być pracownik administracji publicznej?

Przede wszystkim powinien być odpowiedzialnym społecznie profesjonalistą, zdolnym sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwości na wartości ogólnoludzkie. Społeczna Akademia Nauk, dzięki swojej koncepcji kształcenia, pozwoli ci przygotować się do tej roli.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku, posiadający kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego, jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej

w organach podatkowych

w działach administracyjnych sądów, prokuratury

w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych

w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

w kancelariach prawnych

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 530 zł 420  530 zł 610 zł

* promocja "Last Minute"

 

 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 470 zł 360  470 zł 530 zł
  • promocja "Last Minute"