Daj sobie prawo

Administracja
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarny/ niestacjonarny
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Sławomir Peszkowski
speszkowski@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Jaki powinien być pracownik administracji publicznej?

Przede wszystkim powinien być odpowiedzialnym społecznie profesjonalistą, zdolnym sprostać wymaganiom rynku pracy i globalnej gospodarki, przy jednoczesnym zachowaniu wrażliwości na wartości ogólnoludzkie. Społeczna Akademia Nauk, dzięki swojej koncepcji kształcenia, pozwoli ci przygotować się do tej roli.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwent kierunku, posiadający kompetencje do wykonywania zawodu menadżera w administracji publicznej oraz specjalisty ds. marketingu terytorialnego, jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia:

w urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej

w organach podatkowych

w działach administracyjnych sądów, prokuratury

w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych

w działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych

w kancelariach prawnych

Kierunek Administracja to gwarancja zatrudnienia - również na lokalnych rynkach pracy, w małych miejscowościach, także u przedsiębiorców prywatnych w zakresie obsługi działalności gospodarczej.

dr Sławomir Peszkowski
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 430 zł 370 zł 470 zł 530 zł
CZESNE ZA ROK 4860 zł 5640 zł 5300 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 360 zł 300 zł 400 zł 450 zł
CZESNE ZA ROK 4020 zł 4800 zł 4500 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).