Odkryj siebie i innych

Bezpieczeństwo narodowe

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Konrad Hennig
khennig@san.edu.pl 

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Pragniesz związać swoją karierę zawodową z służbami mundurowymi? A może interesuje Cię cywilne zarządzanie w sytuacjach kryzysowych?

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe pozwoli Ci zrealizować te plany. Interdyscyplinarne studia stwarzają możliwość rozwoju zainteresowań oraz zdobycia fachowej wiedzy pod okiem doświadczonych specjalistów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Absolwenci kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i  Siłach Zbrojnych

w Państwowej Straży Pożarnej i  Straży Granicznej

w Służbie Więziennej

w Straży Miejskiej

w Służbach i inspekcjach

w administracji rządowej, np. Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Centra Powiadamiania Ratunkowego

w administracji samorządowej (gmina, powiat, województwo)

w komórkach ds. bezpieczeństwa portów lotniczych i morskich

w podmiotach gospodarczych np. agencje ochrony osób i mienia, agencje detektywistyczne, specjaliści ds. bezpieczeństwa

w organizacjach pozarządowych

w ośrodkach doradczych

W obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, konieczne jest posiadanie świadomości obywatelskiej płynącej z wiedzy na temat mocnych i słabych stron polskiego sektora bezpieczeństwa. Wiedzę tę zdobywa się i pogłębia poprzez wszechstronnie zaprojektowany system edukacji wyższej.

 

dr Konrad Hennig
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 550 zł 430  550 zł 600 zł

* promocja "Summer Time"

 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 450 zł 330 zł 450 zł 530 zł

* promocja "Summer Time"