Eksploruj możliwości

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Monika Weychert
mweychert@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Współczesny świat daje nam nieograniczony dostęp do informacji i kanałów ich przekazywania.

Przygotowanie do pracy wśród nowoczesnych mediów zapewniają studia, obejmujące przedmioty z zakresu dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz marketingu medialnego i PR, a także liczne zajęcia warsztatowe, które dają możliwość ćwiczenia umiejętności zawodowych pod okiem doświadczonych dziennikarzy i specjalistów komunikowania społecznego.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent kierunku zdobywa niezbędną wiedzę i doświadczenie do pracy:

w tradycyjnych i nowomedialnych redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych  i  internetowych

w agencjach prasowych

w agencjach reklamowych i PR

w firmach wytwórczych i producenckich

w działach prasowych i związanych z promocją firm i instytucji

w jednostkach i placówkach prasowych Unii Europejskiej

Media odgrywają ogromną rolę we współczesnym świecie. Podążając za Elihu Katzem, "media pokazują nam, jak mamy myśleć i porządkować rzeczywistość przez nie przetwarzaną".

dr Monika Weychert
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 500 zł 420 zł 540 zł 620 zł
CZESNE ZA ROK 5700 zł 6480 zł 6200 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 400 zł 500 zł 570 zł
CZESNE ZA ROK 5220 zł 6000 zł 5700 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).