Eksploruj możliwości

Filologia angielska z drugim językiem obcym
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis
kcybulska@san.edu.pl

Specjalności

Specjalność wybierana jest podczas rekrutacji i realizowana od 1 roku.

Opis Kierunku

Biegła znajomość języków obcych jest dzisiaj bardzo ważna. Dlatego studia na kierunkach filologicznych od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Studia na specjalności Filologia z drugim językiem obcym umożliwiają zainteresowanym uzyskanie statusu poszukiwanych na współczesnych rynkach pracy specjalistów ze znajomością dwóch lub – opcjonalnie – trzech języków obcych oraz z przygotowaniem do pełnienia funkcji asystenta w różnych dziedzinach, wymagających kompetencji obcojęzycznej, w tym na poziomie komunikacji specjalistycznej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą ich absolwentom uzyskać zatrudnienie tam, gdzie pracodawcy oczekują skutecznej pomocy m.in. w prowadzeniu międzynarodowej działalności gospodarczej, biznesowej, rekreacyjnej, kulturowej, jak również politycznej tak w kraju, jak i zagranicą. Umiejętności te pozwolą absolwentom skutecznie wspierać swych pracodawców w ich działaniach podejmowanych m.in. dla:

pozyskania i wykonania międzynarodowych kontraktów produkcyjnych, biznesowych, kulturowych, społecznych, turystycznych i politycznych

wypromowania w zgodzie z zasadami komunikacji nie tylko interlingwalnej, lecz także interkulturowej przedsiębiorstwa pracodawcy i jego projektów

rozwiązania różnego rodzaju nieporozumień komunikacyjnych pojawiających się we współpracy międzynarodowej w kraju i zagranicą

rozwiązania problemów komunikacyjnych pojawiających wewnątrz wielojęzycznych i wielokulturowych wspólnot, korporacji, firm

Język staje się narzędziem dla użytkownika, niezbędnym do osiągnięcia danego celu. W tym sensie, przedsiębiorcy oczekują od swoich przyszłych pracowników opanowania technik komunikowania się w środowiskach interkulturowych, a te umiejętności to coś znacznie szerszego niż powszechnie rozumiana znajomość języka.

dr Katarzyna Cybulska-Gómez de Celis
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 610 zł 550 zł 650 zł 760 zł
CZESNE ZA ROK 7020 zł 7800 zł 7600 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 530 zł 470 zł 570 zł 660 zł
CZESNE ZA ROK 6060 zł 6840 zł 6600 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).