Otwórz się na działanie

Finanse i rachunkowość

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjat)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Globalne rynki finansowe rozwijają się dziś wyjątkowo dynamicznie. Stąd konieczność kształcenia doskonale przygotowanych specjalistów, którzy w przyszłości zadbają o nasze bezpieczeństwo finansowe.

Studia na kierunku Finanse i rachunkowość pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu finansów, podatków, rachunkowości oraz funkcjonowania instytucji finansowych. Bogata oferta zajęć praktycznych i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym dają możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Kariera

Po ukończeniu studiów na kierunku finanse i rachunkowość możesz podjąć pracę:

w firmach handlowych i usługowych

w bankach

w zakładach ubezpieczeń

w instytucjach finansowych

w jednostkach administracji rządowej i samorządowej

w biurach rachunkowych

w urzędach skarbowych

w firmach doradczych i audytorskich

w biurach maklerskich

Każde przedsiębiorstwo funkcjonujące według zasad rynkowych, niezależnie od jego wielkości i struktury organizacyjno-prawnej, powinno posiadać świadomie sformułowaną i realizowaną strategię działania.

dr Justyna Fijałkowska
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 580 zł 480 zł 580 zł 670 zł

* promocja "Last Minute"

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 540 zł 450  540 zł 600 zł

* promocja "Last Minute"