Odkryj siebie i innych

Resocjalizacja - profil na Pedagogice

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Mariola Badowska, prof. SAN
mbadowska@san.edu.pl

Opis profilu na kierunku Pedagogika

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwent kierunku mogą realizować swoje plany zawodowe, podejmując pracę:

w Policji i Służbie Więziennej

w Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej

w Zakładach poprawczych i wychowawczych

Pedagogika to kierunek dla osób z niebywałym życzliwym nastawieniem do innych ludzi. My tacy jesteśmy.

dr Mariola Badowska, prof. SAN
Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych, opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 530 zł 410 530 zł 620 zł

* promocja "Last Minute"

 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 460 zł 350 zł 460 zł 540 zł

* promocja "Last Minute"