Odkryj siebie i innych

Socjologia/Socjokryminologia

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Karol Chylak, prof. SAN
kchylak@san.edu.pl

Specjalności

Specjalność wybierana jest podczas rekrutacji i realizowana od 1 roku studiów.

Opis Kierunku

Jak analizować i interpretować zachowania grupowe? Jak rozpoznawać sprawców przestępstw? Jak przeciwdziałać zagrożeniom w obszarze przestępczości zorganizowanej?

Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące relacji i zależności międzyludzkich oraz  motywów, które kierują człowiekiem schodzącym na drogę przestępczą uzyskamy, rozwijając wiedzę z zakresu socjologii, kryminologii i kryminalistyki. Studia socjologiczne przygotowują specjalistów, potrafiących rozpoznawać ryzyko społeczne, wyodrębniać obszary patologii oraz praktycznie wykorzystywać sposoby przeciwdziałania zjawiskom negatywnym stosując techniki socjoterapii.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Absolwenci socjologii/socjokryminologii znajdują zatrudnienie:

w organach ochrony porządku publicznego

w placówkach wychowawczych i opiekuńczych

w placówkach diagnostycznych i terapeutycznych

w organach administracji publicznej i samorządowej

w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych

w organizacjach pozarządowych

w działach personalnych przedsiębiorstw

w agencjach badania rynku

w ośrodkach badania opinii publicznej

w firmach konsultingowych

w firmach szkoleniowych

Socjologia to nauka kształcąca kadry dla służb społecznych i mundurowych, ale przede wszystkim misja dla tych, którzy chcą pomagać innym.

dr Karol Chylak
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 430 zł 370 zł 470 zł 540 zł
CZESNE ZA ROK 4860 zł 5640 zł 5400 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 390 zł 330 zł 430 zł 490 zł
CZESNE ZA ROK 4380 zł 5160 zł 4900 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).