Daj sobie prawo

Stosunki międzynarodowe
GRANT REKRUTACYJNY - OSZCZĘDZASZ DO 700 ZŁ

Informacje

Typ studiów:

studia I stopnia (licencjackie)

Forma studiów:

stacjonarne/ niestacjonarne
Filia SAN w Warszawie

Czas trwania studiów:

3 lata (6 semestrów)

Opiekun kierunku:

dr Karol Chylak, prof. SAN 
kchylak@san.edu.pl

Specjalności

Specjalności wybierane są po 4 semestrze i realizowane na 3 roku studiów.

Opis Kierunku

Jesteś ciekawy świata i chciałbyś zrozumieć mechanizmy rządzące stosunkami między państwami, współczesną polityką i gospodarką światową? W takim razie studia na kierunku Stosunki międzynarodowe są właśnie dla Ciebie!

Wybierając ten kierunek zdobędziesz nie tylko bogatą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z zakresu negocjacji, dyplomacji czy prawa międzynarodowego. Uzyskana podczas studiów wiedza stanowi podstawę analizy gospodarczych, politycznych i społecznych problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Wbijaj na stronę główną Uczelni

Po ukończeniu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe można podjąć pracę w:

organizacjach i instytucjach europejskich

administracji państwowej i samorządowej

krajowych i zagranicznych organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach w Polsce, zorientowanych na współpracę międzynarodową

przedstawicielstwach instytucji zagranicznych w Polsce

dużych międzynarodowych korporacjach, jako specjalista do spraw współpracy z zagranicą lub specjalista do spraw komunikacji międzykulturowej

służbie dyplomatyczno-konsularnej i placówkach inwestycyjno-handlowych RP

Stosunki międzynarodowe to branża dla ludzi otwartych na świat. Znajomość protokołu dyplomatycznego to tylko podstawa do osiągania porozumień na każdym szczeblu każdej organizacji. 

dr Karol Chylak
Opiekun merytoryczny kierunku

Opłaty

Studia stacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 430 zł 370 zł 470 zł 540 zł
CZESNE ZA ROK 4860 zł 5640 zł 5400 zł

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Studia niestacjonarne
ROK NAUKI I rok II rok III rok
ILOŚĆ RAT 12 12 10
CZESNE ZA MIESIĄC 390 zł 330 zł 430 zł 490 zł
CZESNE ZA ROK 4380 zł 5160 zł 4900 zł

 

* Grant Rekrutacyjny przez 5 miesięcy 

Grant Rekrutacyjny

Zapisując się na I semestr wybranego kierunku studiów I i II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich możesz uzyskać promocję "GRANT REKRUTACYJNY".

Kandydat otrzymuje zniżkę w wysokości:

  • 400 zł w opłacie wpisowej
  • 300 zł w czesnym przez okres I semestru (5 miesięcy)
  • promocja obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku do wyczerpania limitu miejsc

Warunkiem uzyskania promocji jest dokonanie pełnego zapisu na studia oraz złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.
Kandydat ponosi standardowy koszt opłaty rejestracyjnej (100 zł) oraz legitymacji studenckiej (22 zł).